Československé výročia 2018

Astrofilm v Piešťanoch pripomenie históriu astronómie ČR a SR

Jeho hosťami budú český popularizátor astronómie Jiří Grygar a kozmonaut Ivan Bella. Festival si pripomenie i 40 rokov od letu do vesmíru prvého československého kozmonauta.

Masarykova československá stopa je v Topoľčiankach viditeľná dodnes

Československá stopa, ktorú Masaryk v Topoľčiankach zanechal, je podľa zámockej sprievodkyne Lýdie Némethovej mimoriadne hlboká ešte aj dnes.

O význame Československa prednášali poprední historici

Jednotné Československo malo podľa českého historika zdôrazniť v období jeho vzniku národnú homogenitu mnohonárodnostného štátu.

Starosta českej Hrčavy Staňo chce byť starostom slovenskej obce Čierne

Jedným z hlavných motívov jeho kandidatúry bolo aj 100. výročie vzniku Československa.

SERIÁL: Školy, knižnice, volebné právo žien, aj to priniesla prvá ČSR

Rozhovor so slovenským historikom, vedúcim Katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Róbertom Letzom.

Na mape Stromov slobody je osem miest z Trnavského kraja

Lipový park osloboditeľov je v Senici od roku 1928. Spolu 22 stromov vysadili okolo pamätníka padlých v 1. svetovej vojne.

Pri príležitosti vzniku ČSR bude v Bratislave spomienková akcia

Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu policajných veteránov áut VB z čias ČSSR, uniforiem, a tiež budú môcť ísť na prehliadku objektu.

V Brehoch sa z vojny nevrátilo 35 mužov, miestni na nich nezabudli

Pomník sa nachádza v strede dediny, povedľa potoka. Podľa starostu Juraja Tencera ho dala postaviť obec. Je dielom obecného kamenára Rízika.

SERIÁL: Stopa spolužitia Slovákov a Čechov zostane nezmazateľná

Október roku 1918 bol mesiacom, ktorý sa nezmazateľne zapísal aj do histórie procesu budovania samostatného štátu Slovákov.

Československý symfonický orchester odohrá koncert k 100. výročiu ČSR

Orchester sa predstaví pod taktovkou nového čestného šéfdirigenta ŠKO Žilina, medzinárodne renomovaného českého dirigenta Leoša Svárovského.

MZVaEZ: Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž sú historickým mementom

Podľa rezortu sa Európa, vrátane Slovenska, z týchto udalostí poučila a situácia je v súčasnosti iná.

Slovenské pohľady sa venujú nadchádzajúcemu stému výročiu vzniku ČSR

Spoločenská rubrika prináša nekrológy za rozhlasovou redaktorkou Gabrielou Horečnou a jazykovedcom Milanom Majtánom.

Pomníky prvej svetovej vojny OBRAZOM: Nitriansky kraj I.

V rámci projektu Pomníky prvej svetovej vojny TASR mapuje pamiatky súvisiace s touto dejinnou udalosťou.

Udalosti vzniku ČSR mapuje aj výstava Štátnej vedeckej knižnice

Rôzne ukážky približujú dobu, keď sa začínal život nového spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov.

Laššáková: Benka je ikona našej histórie a kultúry s obrovským záberom

Martin Benka (1888-1971) svojou tvorbou položil základné piliere slovenskej výtvarnej kultúry. Bol renesančným človekom so všestrannými výtvarnými, hudobnými a literárnymi umeleckými záujmami.

V Luhačoviciach možno zažiť četnícku atmosféru prvej ČSR

Dom Bedricha Smotanu z roku 1908 bude mať opäť dočasne na balkóne nápis Hotel Podper. Nebude v ňom chýbať tematický program.

Pomníky prvej svetovej vojny OBRAZOM: Trnavský kraj V.

V rámci projektu Pomníky prvej svetovej vojny TASR mapuje pamiatky súvisiace s touto dejinnou udalosťou.,aktualizované 

Konferencia August '68 privíta domácich aj zahraničných historikov

Pôda konferencie bude priestorom, kde záujemcovia budú môcť získať informácie aj o súčasnom vnímaní výročia v jednotlivých národných historiografiách, ale i v rôznych krajinách Európy.

Pomníky padlým v 1.sv. vojne odhaľovali na výročie republiky a Dušičky

o tom, ako bol v roku 1917 v uhorskom sneme prijatý zákon o uctení si hrdinov, nariaďujúci každej obci uctiť si pamiatku padlých a vystavať pomník, sa výstavba pomníkov zintenzívnila.

Vznik spoločného štátu si pripomenú v Martine koncertom legiend

V amfiteátri na Šoltésovej ulici v Martine sa od 13.00 h postupne predstavia skupina Vidiek, Beáta Dubasová, Robo Grigorov, Marie Rottrová, Richard Müller, Helena Vondráčková a skupina Turbo.