< sekcia Ekonomika

Rodné listy detí treba predkladať už len v ojedinelých prípadoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Rodný list nie je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni ani v súvislosti s dôchodkovým poistením, ktoré z dôvodu starostlivosti o dieťa hradí štát.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Po narodení dieťaťa nie je v súvislosti s výplatou dávky materské potrebné predkladať jeho rodný list. Platí to od účinnosti tzv. zákona proti byrokracii. Rodný list dieťaťa treba predložiť len vtedy, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území SR, alebo ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ktorý nie je zaevidovaný v Registri fyzických osôb.

"Ak je rodný list dieťaťa vydaný na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie, stačí predložiť neoverenú kópiu rodného listu dieťaťa aj bez prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade tzv. 'zmluvných štátov', akým sú napríklad Ukrajina a Srbsko). V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a jeho úradného prekladu," radí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Rodný list nie je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni ani v súvislosti s dôchodkovým poistením, ktoré z dôvodu starostlivosti o dieťa hradí štát. Netreba tak urobiť ani v tých výnimočných prípadoch, keď sa fyzická osoba poistencom štátu nestáva automaticky (môže ísť napr. o situáciu, keď osoba starajúca sa o dieťa už ukončila pracovný pomer, ale materské poberá). Väčšina osôb sa už na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa ani neprihlasuje, od 1. januára 2018 ich prihlasuje a odhlasuje Sociálna poisťovňa.

Deti nie sú, na rozdiel od zdravotného poistenia, poistencami Sociálnej poisťovne, preto sa novorodenci na sociálne poistenie neprihlasujú. Poistencom v zmysle zákona o sociálnom poistení je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne poistená osoba, pričom dobrovoľne poistiť sa môže až po dovŕšení 16 rokov.