Medzinárodné sympózium šperkárov

Čaro šperkuČaro šperkuČaro šperkuČaro šperkuČaro šperku

Čaro šperku

Otvorenie výstavy 24. Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici. Na snímke modely Reisnerových a Gerlových medailí. Kremnica 11. júla 2018.