< sekcia Import

Zahraniční študenti slovenčiny zažijú august v znamení Cyrila a Metoda

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

Kurz absolvuje 160 účastníkov, prevažne študentov, ktorí sa už učia slovenský jazyk na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zahraniční študenti slovenčiny zažijú august v znamení 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Práve tieto dve témy prednášok vybrala tento rok ako nosné Studia Academica Slovaca (SAS) pre 49. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Pre TASR to dnes uviedla riaditeľka SAS Jana Pekarovičová.

Kurz absolvuje 160 účastníkov, prevažne študentov, ktorí sa už učia slovenský jazyk na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí. "Záujem o letnú školu majú študenti slovakistiky a iných filológií a odborov, doktorandi, lektori cudzích jazykov pôsobiaci na slovenských školách, prekladatelia, tlmočníci Európskej komisie, pracovníci zastupiteľských úradov," konštatovala Pekarovičová. Najmä medzi samoplatcami sú však aj ľudia, ktorí majú o slovenský jazyk záujem pre svoje rodinné zázemie, korene alebo preto, že chcú na Slovensku podnikať.

Zo 160 študentov 122 nastupuje pod gesciou slovenského rezortu školstva, sedem Rektorátu Univerzity Komenského, dvaja na základe podpory od SAIA a 29 je samoplatcov. Pochádzajú tak zo slovanských jazykových oblastí, ako sú Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Srbsko či Chorvátsko, ako aj z neslovansky hovoriacich krajín Európskej únie. Najväčší podiel študentov má Nemecko, ďalej sú tam aj z Turecka, USA, Kanady, ale aj Číny, Egypta, Japonska, Malajzie, Kórejskej republiky a ďalších štátov.

Samotná výučba jazyka trvá minimálne šesť hodín denne, doobedie je venované teórii, poobede sa budú začiatočníci a mierne pokročilí venovať konverzačným cvičeniam. Pre pokročilých študentov je pripravených množstvo prednášok, ktoré sa tento rok orientujú na dvadsaťročie samostatnosti Slovenska a výročie príchodu vierozvestcov.

Pre účastníkov letnej školy sú pripravené fakultatívne výlety na Devín, do starobylého mesta Nitra (oba súvisia s misiou sv. Cyrila a Metoda), ale aj výlet do regiónov Slovenska, kde môžu zažiť plavbu plťou, nácvik slovenských ľudových piesní a tancov a podobne. Ubytovaní budú na internáte Družba, samoplatcovia v jeho hotelovej časti.

"Na základe kurzu môžu získať na domovských univerzitách aj kredity," upozornila Pekarovičová. Odhadla, že počet frekventantov v celej histórii letných škôl môže dosahovať asi 6000, aj keď sa niektorí zúčastňujú na týchto akciách opakovane.

"Ide už o 49. ročník letnej školy SAS, na budúci rok oslávime polstoročnicu. Tie tri týždne, ktoré teraz prichádzajú, sú len vrcholom ľadovca," konštatoval dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Jaroslav Šušol. Dodal, že práca na letnej škole je v skutočnosti nepretržitá, hneď po skončení aktuálneho kurzu sa začnú práce na novom ročníku.

Tohoročná Letná škola slovenského jazyka a kultúry sa začína 4. augusta, vyvrcholí 23. augusta udelením vysvedčení a skončí sa 24. augusta slávnostnou recepciou.