< sekcia Košický kraj

Práce na rekonštrukcii električkových tratí v Košiciach ukončili

Na snímke dokončovacie práce na rekonštrukcii električkovej trate pri železničnej stanici v Košiciach, archívne foto. Foto: TASR/František Iván

Projekt financovaný z eurofondov v cene zhruba 40 miliónov eur sa začal realizovať v auguste 2014.

Košice 23. októbra (TASR) - Práce na rekonštrukcii električkových tratí v Košiciach v rámci projektu Integrovanej koľajovej dopravy (IKD) sú ukončené. Trasa od Námestia Maratónu mieru po Staničné námestie je plne prejazdná pre automobilovú dopravu. Informoval o tom dnes zhotoviteľ, ktorým je združenie firiem Dúha – ZUE, s tým, že výsledkom rekonštrukcie sú moderné a bezpečné električkové trate.

Projekt financovaný z eurofondov v cene zhruba 40 miliónov eur sa začal realizovať v auguste 2014. Prvotný zmluvný termín ukončenia bol koniec júla 2015, dvakrát sa posúval - najprv na 28. septembra a následne na 25. októbra.

"Počas mesiacov september a október sme uskutočnili funkčné skúšky jednotlivých úsekov, ale aj diela ako celku pomocou funkčnej skúšky jazdou električky, a to 25. septembra. Celé dielo sme realizovali podľa stavebného projektu a ukončili sme ho v pôvodne plánovanom termíne na výstavbu, a to 14 mesiacov, ktorý uplynul 2. októbra 2015. Aj napriek posunom termínu sme ukončili všetky stavebné práce v rozsahu základnej zmluvy o dielo do tohto termínu," uviedol majiteľ spoločnosti Dúha, a.s., Miroslav Remeta.

V súčasnosti združenie finalizuje posledné odovzdávacie konania so zástupcami investora a stavebného dozoru vrátane správcu sietí.

Rekonštrukcia električkových tratí sa podľa Remetu niesla v znamení množstva práce, zaťažila v meste dopravnú situáciu, ale jej výsledkom sú úplne nové električkové trate - tichšie, pohodlnejšie a hlavne bezpečnejšie. "Architektonicky skrášlili mesto aj vďaka novovzniknutým zatrávneným plochám, ktoré tvoria viac ako polovicu z celkovej 3,3 kilometra dlhej rekonštruovanej trate," zhodnotil šéf firmy Dúha. Dodal, že od augusta minulého roku zhotovitelia uskutočňovali výmenu koľajového spodku a v rámci nej aj preložky inžinierskych sietí, a to rozvodov plynu, elektriny, vodovodov, optických káblov, a ochranu a výmenu kanalizačných rozvodov.

V rámci prác združenie rekonštruovalo aj priechody a prejazdy cez križovatky a zmodernizovalo aj cestnú svetelnú signalizáciu. "V rámci stavebného projektu sme inštalovali aj ochranné, bezpečnostné a bezbariérové prvky pre telesne a zrakovo postihnutých," konštatoval Remeta. Doplnil, že modernizovali sa všetky nástupištia na celej trase a dopĺňali sa nové.

V závere rekonštrukcie počas septembra spoločnosť inštalovala kamerový systém prepojený na dopravný dispečing mesta Košice po celej dĺžke trate a osadila nové prístrešky pre cestujúcich. Došlo tiež k inštalovaniu elektronických LCD tabúľ, ktoré poskytnú aktuálne informácie o najbližších odchodoch električiek z danej zastávky.

Druhým prebiehajúcim projektom v Košiciach je Modernizácia električkových uzlov (MEU), ktorý má termín ukončenia stavby 31. októbra. Primátor Košíc Richard Raši verí, že v novembri sa spustí prvá časť električkovej dopravy na nových tratiach.