< sekcia Magazín

Na Slovensku sa narodil nositeľ Nobelovej ceny, skompromitoval sa však

Foto: Wikipedia

Filip Lenard sa narodil v Bratislave pred 150 rokmi 7. júna.  Ocenenie za svoju prácu o katódových lúčoch si prevzal 10. decembra 1905 v švédskom Štokholme.

Bratislava 6. júna (TASR) - Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1905) Filip Lenard je bratislavským rodákom. Narodil sa tu pred 150 rokmi 7. júna. Ocenenie za svoju prácu o katódových lúčoch si prevzal 10. decembra 1905 v švédskom Štokholme.

Filip Lenard (Philipp Eduard Anton von Lenard) bol uznávaným vedcom svetového formátu, patril medzi najväčších experimentálnych fyzikov a podstatne prispel k rozvoju svetovej vedy. Ako vedec vynikal, ale ľudsky sa skompromitoval svojimi antisemitskými útokmi. V nacistickom Nemecku pracoval na tzv. programe čistej nemeckej fyziky.

O jeho pôvode kolujú rôzne informácie. Jeden prameň uvádza, že pochádza zo starého tirolského rodu, podľa iného bol pôvodom z Maďarska. Narodil sa však jednoznačne 7. júna 1862 v Pressburgu (Bratislava). Základy fyziky získal počas štúdia na bratislavskom reálnom gymnáziu, kde sa zoznámil s profesorom Virgilom Klattom. Spolupracoval s ním na niektorých pokusoch. Práve on ho priviedol k výskumu katódových lúčov a najmä podporoval jeho záujem o luminiscenciu.

Študoval v Bratislave, Budapešti, Viedni, Berlíne a Heidelbergu. Po kratších pôsobeniach v Budapešti, Bonne, Wroclawi a Aachene bol profesorom fyziky na univerzitách v nemeckom Kieli (1898-1907) a Heidelbergu (1907-1931).

Celý život sa venoval najmä systematickému štúdiu a výskumu vlastností katódových lúčov, fotoelektrického efektu a javov fosforescencie a luminiscencie, spektrálnej analýze ultrafialových lúčov, magnetickým a elektrickým poliam. K významným výsledkom bádania aj ostatných vedcov prispel svojím vynálezom nazvaným Lenardovo okienko. V stene výbojovej trubice umiestnil veľmi tenké hliníkové okienko, cez ktoré sa katódové lúče vyviedli do voľného priestoru. Vďaka tomu sa pre výskum týchto lúčov dali vytvoriť oveľa jednoduchšie a vhodnejšie podmienky a okrem toho sa dalo odlíšiť pozorovanie podmienok potrebných pre vybudenie lúčov v trubici od skúmania otázok týkajúcich sa ich šírenia a iných vlastností.

Mal veľmi blízko k objavu lúčov X, ktoré aj vďaka jeho prispeniu objavil Wilhelm Conrad Röntgen. Svojimi výskumami prispel k vývoju kvantového princípu, osobne bol však protivníkom kvantovej teórie a teórie relativity.

Fyzik Filip Lenard zomrel 20. mája 1947 v nemeckom Messelhausene vo veku 85 rokov. V Bratislave-Petržalke je od roku 1993 po ňom pomenovaná ulica.