< sekcia Magazín

Arthur Edwin Kennelly prispel k fungovaniu podmorských káblov

Arthur Edwin Kennelly. Foto: PrtScr/wikipedia.org

Arthur Edwin Kennelly sa narodil 17. decembra 1861 v Colabe v Indii. Bol synom írskeho námorného dôstojníka kapitána D. J. Kennellyho a dcéry britského obchodníka K. H. Kennellyovej.

Boston/Bratislava 18. júna (TASR) – Americký elektrotechnik írskeho pôvodu Arthur Edwin Kennelly vynašiel metódu na lokalizáciu chýb v podmorských telegrafných kábloch. Od úmrtia významného vedca uplynie v utorok 18. júna 80 rokov.

Arthur Edwin Kennelly sa narodil 17. decembra 1861 v Colabe,(dnes súčasť Bombaja) v Indii. Bol synom írskeho námorného dôstojníka kapitána Davida Josepha Kennellyho a dcéry britského obchodníka s bavlnou Kathrine Heycock Kennellyovej. Po smrti matky v roku 1863 otec odišiel z námorníctva a vrátil sa so synom do Anglicka.

Kennelly opustil školu už v štrnástich rokoch a zamestnal sa v kancelárii spoločnosti Telegraph Engineers (predchodca Inštitútu elektrických inžinierov). V pätnástich rokoch sa stal telegrafným operátorom spoločnosti Eastern Telegraph Company, ktorá v tom čase podnikala aj v podmorskej káblovej telegrafii. Ďalšie vzdelanie získal hĺbavý bádateľ hlavne praxou a individuálnym štúdiom.

V roku 1887 Kennelly emigroval do Spojených štátov, kde sa stal asistentom amerického vynálezcu Thomasa Alvu Edisona a konzultačným inžinierom. V tom istom roku publikoval metódu na lokalizáciu chýb v podmorských telegrafných kábloch na princípe merania zmeny elektrických veličín. Neskôr založil svoju vlastnú poradenskú firmu s profesorom Edwinom Jamesom Houstonom a naďalej sa venoval vlastnej špecializácii - podmorským káblom. Dokonca v roku 1902 Kennelly spolupracoval pri položení mexických podmorských káblov na trase Vera Cruz – Frontera – Campeche. Počas výroby káblov pôsobil ako inšpektor pre mexickú vládu.

Po objavení voduvzdorného kábla potiahnutého gutaperčou (podobnou kaučuku) sa tempo a rozsah kladenia telegrafných káblov cez oceány a vnútorné moria (ako Baltické a Stredozemné) podstatne zvýšili. Na celom svete bolo v roku 1902 položených okolo 380.000 kilometrov podmorských káblov.

Kennely sa zviditeľnil aj v iných oblastiach. Vedec nezávisle od anglického elektrotechnika a matematika Olivera Heavisida vyslovil predpoklad, že v hornej vrstve atmosféry (ionosféra) sa nachádza elektricky nabitá (ionizovaná) vrstva odrážajúca rádiové vlny.

Neskôr bol Kennelly menovaný za profesora inžinierstva na Harvardskej univerzite. V rokoch 1913 - 1924 pôsobil v Massachusetts Institute of Technology. Počas zvyšku svojej kariéry prispel do troch oblastí: teórie a praxe elektrotechniky, štúdiu ionosféry a zaslúžil sa o vývoj elektrických jednotiek a noriem.

Vedec pôsobil ako prezident Americkej metrickej spoločnosti, tajomník výboru pre normy Amerického inštitútu elektrických inžinierov (AIEE). Výskumník bol tiež prezidentom Illuminating Engineering Society (1911), Inštitútu rozhlasových inžinierov (1916) a Medzinárodnej rozhlasovej vedeckej únie (čestný, 1935). Získal niekoľko čestných titulov a mnoho medailí, vrátane Edison Medaile AIEE, a bol zvolený za člena Švédskej akadémie a Národnej akadémie vied USA.

Arthur Edwin Kennelly publikoval viac ako 350 príspevkov a 28 odborných kníh. Zomrel 18. júna 1939 v Bostone (štát Massachusetts, USA) vo veku 78 rokov.