< sekcia Magazín

SLOVENČINA: Zlepšiť, alebo vylepšiť?

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

V Korpuse slovenského jazyka majú tvary slovesa zlepšiť päťnásobne početnejšie zastúpenie ako tvary slovesa vylepšiť

Bratislava 3. júla (TASR) - Čítaním článkov o spisovnej slovenčine sa usilujeme zlepšiť svoj jazykový prejav. V nasledujúcom texte ponúkneme nový tip, ako ho vylepšiť.

Takže: zlepšiť, či vylepšiť?

Verdikt kodifikačných príručiek je pomerne jasný: Pravidlá slovenského pravopisu slovo vylepšiť nepoznajú vôbec a Krátky slovník slovenského jazyka pri hesle vylepšiť odporúča vhodnejší výraz zlepšiť.

V Korpuse slovenského jazyka majú tvary slovesa zlepšiť päťnásobne početnejšie zastúpenie ako tvary slovesa vylepšiť.

Samotné sloveso zlepšiť zaraďujeme medzi deadverbiá, čiže slovesá odvodené od prídavného mena (lepší). Vyjadruje dosahovanie vlastnosti opísanej príslušným adjektívom (zlepšiť sa, zlepšovať sa) alebo konanie s cieľom ovplyvniť v danom smere subjekt deja (zlepšiť niečo, zlepšovať niečo).

Predpona z- patrí medzi predpony s najvšeobecnejším významom, často slúži len na zmenu vidu slovesa z dokonavého na nedokonavé, pričom význam sa nikam neposúva: belieť – zbelieť, ničiť – zničiť a pod. Naopak, predpona vy- sa zaraďuje medzi tie s väčším stupňom konkrétnosti. Stojí preto za úvahu, či napriek všeobecnej platnosti pravidla o väčšej vhodnosti výrazu "zlepšiť" pred výrazom "vylepšiť" nehrá predpona niekedy významovú rolu.

Predpona z- je jednoznačne vhodnejšia pri stavovom zvratnom slovese zlepšiť sa. Hovoríme, že finančná situácia sa zlepšuje, študent sa zlepšuje v matematike, stav vdovy sa po pohrebe pomaly zlepšuje. Vo všetkých týchto prípadoch sloveso "zlepšiť sa" pomenúva stav nositeľa deja, ide o typické stavové sloveso.

Nezvratné sloveso zlepšiť/ vylepšiť je však spravidla činnostné, vyjadruje dej, ktorý má subjekt aj objekt (agensa aj paciensa). Môžeme zlepšiť správanie, pozíciu, imidž, náladu... Keď však zdokonaľujeme napr. recept, text alebo model auta, štylistický cit nám môže našepkávať výraz vylepšiť. Vylepšiť recept je konkrétnejšie ako zlepšiť recept. Podobne keď prejav zlepšíme, máme skôr dojem celkového zdokonalenia, kým pri vylepšení prejavu vnímame, že rečník niečo konkrétne pridal alebo ubral.

Na vyjadrenie zdokonalenia nejakého predmetu ľudskej činnosti používame množstvo slovies začínajúcich sa predponou vy-: vycizelovať, vycibriť, vybrúsiť, vyšperkovať, vyladiť, vyleštiť, prípadne hovorové vytúnovať a pod. Predpona vy- v tomto kontexte jasne naznačuje, že sa niečo doplnilo, odobralo, popracovalo sa – a výsledok má vyššiu kvalitu.

Mohli by sme teda pripustiť, že v niektorých situáciách má predpona vy- svoj význam aj v slove vylepšiť. Na rozlíšenie takých situácií však treba vybrúsený štylistický cit. Pri pohľade na bežné texty s výskytom slovesa vylepšiť je totiž zrejmé skôr jeho nesprávne používanie vo vetách typu: nálada v Spolkovej republike Nemecko sa znova vylepšila v prospech CDU/CSU; ak sa aj osud ženy pôsobením cirkvi vylepšil, týkalo sa to len vyšších vrstiev; tento premyslený kalkul má za cieľ vylepšiť imidž odchádzajúcej vlády. Lepšie by znelo nálada sa zlepšila, osud ženy sa zlepšil, kalkul zlepší imidž vlády.

Naopak, prijateľne pôsobí sloveso vylepšiť vo vetách: v štúdiu trochu vylepšil pôvodný garážový zvuk nahrávky; prečítajte si niekoľko ďalších tipov a trikov, ako si diétu vylepšiť a spríjemniť; zmes chutí výborne, môžete sa ju však ešte pokúsiť vylepšiť škoricou a kardamonom.

V každom prípade však platí, že nikdy nič nepokazíme slovesom zlepšiť, ktoré má v spisovnej slovenčine status vhodnejšieho výrazu než sloveso vylepšiť.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.