< sekcia Regióny

V Banskej Bystrici vznikne kreatívne centrum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

V konečnom dôsledku by malo podporiť zamestnanosť v regióne.

Banská Bystrica 12. januára (TASR) – Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) nadviazalo spoluprácu s mestom Banská Bystrica, ktorej cieľom je príprava projektu na vytvorenie regionálneho kreatívneho centra v meste pod Urpínom. To by v konečnom dôsledku malo podporiť zamestnanosť v regióne. TASR o tom informovala Dana Sládeková, referentka marketingu a PR ÚĽUV.

"Podobne ako v iných regiónoch aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji vznikla v rámci podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu iniciatíva zameraná na prípravu projektu regionálneho kreatívneho centra, ktorý bude žiadať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Kreatívne centrá majú za úlohu vytvárať v slovenských krajoch priaznivé prostredie na rozvoj talentu, jeho podnikateľského ducha a podporu netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, a tiež podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Zo sumy vyčlenenej na realizáciu projektu bystrického centra bude maximálne polovica určená na infraštruktúru – rekonštrukciu budovy i obstaranie technológií a zvyšok na prevádzku a zabezpečenie služieb, aktivít kreatívneho centra na obdobie piatich rokov," priblížila Sládeková.

Podľa nej o spolupráci s Banskou Bystricou začalo ÚĽUV rokovať ešte vlani v októbri. Podpísali memorandum o spolupráci, kde sa obe strany dohodli na rozdelení práv a povinností pri príprave a prevádzke budúceho kreatívneho centra. Zaviazali sa spolupracovať na štúdii uskutočniteľnosti a projektovom zámere, následne na príprave a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V zmysle memoranda ÚĽUV ako hlavný partner bude zodpovedný za obsah projektu a má na starosti programy realizované v kreatívnom centre i obsahovú náplň, pričom mieni spolupracovať s ďalšími subjektmi. Úlohou mesta je zabezpečiť infraštruktúru nevyhnutnú na zriadenie a prevádzku centra v Banskej Bystrici, ktoré bude sídliť v objekte bývalej Základnej školy na Magurskej ulici. V jeho réžii budú technické, priestorové a prevádzkové podmienky vhodné na realizáciu programov.

"Nechceme, aby o regionálnom kreatívnom centre rozhodovali organizácie bez účasti domácich aktérov. Preto očakávame od garantov pre jednotlivé odvetvia, že budú komunikovať s miestnymi kľúčovými hráčmi z oblasti verejnej i nezávislej kultúry a verifikovať s nimi svoje programy tak, aby reflektovali potreby regiónu," zdôraznila generálna riaditeľka ÚĽUV Dana Kľučárová.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.