< sekcia Regióny

Bratislavská väznica bola postavená v rokoch 1934 až 1936

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász

Aktuálne je vo výkone väzby v bratislavskom väzení umiestnených 195 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 163 odsúdených.

Bratislava 25. februára (TASR) - Počiatky súčasného bratislavského väzenia - Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby siahajú do rokov 1936-1937.

V ústave je v súčasnosti systemizovaných 362 funkčných miest príslušníkov zboru a 37 zamestnancov zboru. Celková kapacita je 227 miest pre výkon väzby a 148 miest pre výkon trestu odňatia slobody. Aktuálne je vo výkone väzby v bratislavskom väzení umiestnených 195 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 163 odsúdených. Kapacita otvoreného oddelenia je 122 miest s naplnenosťou 112 odsúdených.

"Predchodcom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava bola stará sedriálna väznica z roku 1884, ktorá už nevyhovovala potrebám väzenstva. Bola nevhodne postavená (na dnešnom Župnom námestí), postupne sa rozpadala a bola sústavne preplňovaná. Preto bolo v 20. rokoch minulého storočia rozhodnuté postaviť v Bratislave popri novej budove pre súdy (Justičný palác) aj novú väznicu,"
objasnil pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Budovu väznice postavili v rokoch 1934-1936 na účely vyšetrovacej väzby v zadnom trakte Justičného paláca podľa pensylvánsko-panoptického vzoru v tvare kríža. Z kruhovej centrály budovy vychádzajú schodištia na tri poschodia, odkiaľ vedú chodby k jednotlivým celám.

"V dobe jej odovzdania do užívania (15. januára 1937) mala kapacitu 300 osôb. V priebehu rokov boli priestory väznice postupne rekonštruované, modernizované a novou výstavbou aj rozširované. Najväčšie zmeny sa uskutočnili v 70.-80. rokoch 20. storočia. Z priestorov väznice sa presťahovala do novej administratívno-správnej budovy správa väznice. Doplnkovou výstavbou s prístavbami sa celý areál uzatvoril. Postavili sa nové priestory pre generálne riaditeľstvo zboru, vyriešili sa sociálne potreby príslušníkov ústavu," povedal Baláž.

"V rokoch 1963-1969 ústav slúžil aj ako nápravnovýchovný ústav pre mladistvých mužov. Krátky čas tu pôsobilo i oddelenie súdno-psychiatrickej expertízy a vykonávali sa aj krátkodobé tresty odňatia slobody. Od roku 1979 do 30. apríla 1996 ústav spravoval otvorené oddelenie Žabí majer s kapacitou 160 osôb najskôr na výkon trestu odňatia slobody za nedbalostné trestné činy, postupne aj na výkon trestov odňatia slobody za trestné činy menšej spoločenskej nebezpečnosti. Dňom 3. novembra 2008 bolo pri ústave zriadené otvorené oddelenie, do ktorého sa presťahovali odsúdení dovtedy umiestnení v nevyhovujúcich priestoroch na Žabom majeri. V tom istom roku ústav svojpomocne opravil objekty na Žabom majeri pre ustajnenie služobných psov," uviedol Baláž.

Z dôvodu dlhodobo veľmi nepriaznivého stavebno-technického stavu objektov a zariadení ústavu musel zbor v roku 2015 pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii ústavu s termínom ukončenia v tomto roku. Generálne riaditeľstvo zboru ako investor ešte v priebehu rokov 2005 a 2006 obstaralo a realizovalo vypracovanie stavebných zámerov a projektovej dokumentácie stavby.

Predmetná investičná akcia je realizovaná v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011–2020 schválenou vládou Slovenskej republiky č. 248 z 13. apríla 2011 a jej aktualizáciou v zmysle uznesenia č. 392 z 10. júla 2013. Cieľom investičnej akcie je odstrániť dlhodobo veľmi nepriaznivý technický stav objektov a zariadení ústavu a zároveň jej realizáciou vytvoriť vyhovujúce prevádzkovo-technické, dispozičné a bezpečnostné podmienky na zabezpečenie bezkolízneho chodu celého ústavu.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.