< sekcia Regióny

Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pokračuje

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Do výzvy sa môžu zapojiť záujemcovia, verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, z celého Slovenska, vrátane Bratislavského kraja.

Bratislava 10. júla (TASR) - Koncom júna Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásila očakávanú výzvu na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom dopytovo-orientovaného projektu. Celkovo by na ňu malo ísť viac ako 32 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie z Európskeho sociálneho fondu.

Do výzvy sa môžu zapojiť záujemcovia, verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, z celého Slovenska, vrátane Bratislavského kraja. „Cieľom tejto výzvy je zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Opatrovateľská služba bola v minulosti podporená formou národného projektu, ktorý mal u žiadateľov úspech, a preto mnohí z nich očakávali vyhlásenie výzvy prostredníctvom dopytovo-orientovaného projektu,“ objasnil generálny riaditeľ Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Martin Ružička. Podpora opatrovateľskej služby spočíva v príspevku na mzdu opatrovateľky, a to vo výške 570 € na jedno pracovné miesto.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať v rámci výzvy na podporu opatrovateľskej služby v troch kolách. Termín uzatvorenia prvého kola je stanovený na 31. augusta 2018. „Nakoľko bol o vyhlásenie tejto výzvy veľký záujem, termín podávania žiadostí je nastavený na takzvaný princíp rovnakej štartovacej čiary, aby mal každý žiadateľ rovnakú možnosť úspechu,“ priblížil Ružička. Žiadatelia tak môžu predkladať svoje žiadosti od 17. augusta 2018.

Projekty budú hodnotiť externí hodnotitelia, čím sa zabezpečí transparentnosť celého procesu. Uzatvorenie predkladania žiadostí v rámci druhého kola je stanovené 26. októbra, tretie kolo by malo byť ukončené 14. decembra. „Pri každej výzve k dopytovaným projektom organizujeme pre potenciálnych žiadateľov informačné semináre. Tentokrát ich zrealizujeme počas jedného týždňa v Trnave, Nitre, Košiciach, Žiline a v Trenčíne. Na týchto informačných seminároch záujemcom vysvetlíme samotnú výzvu, príručku pre žiadateľa a zodpovieme ich otázky. Naším cieľom je čo najlepšie ich pripraviť na podanie žiadosti, tak aby sa vyhli prípadných chybám,“ uviedol Ružička.

Mnohí záujemcovia boli podporení v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorého prijímateľom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri dopytovo-orientovanom projekte vystupuje IA MPSVR SR v pozícií poskytovateľa/sprostredkovateľa, v čom spočíva aj jeden z podstatných rozdielov medzi národnými a dopytovo-orientovanými projektmi.

V rámci Národného projektu Podpory opatrovateľskej služby, ktorý trval od apríla 2014 do apríla 2018, bolo doteraz podporených 251 subjektov, 3795 opatrovateľov a vďaka nemu bolo opatrovaných 5537 ľudí.

TASR o tom informoval Monika Molnárová, vedúca oddelenia publicity, Odbor metodiky a publicity IA MPSVR SR.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.