< sekcia Regióny

Stöcklova ulica v Bardejove dostala meno po významnom reformátorovi

Stöcklova ulica v Bardejove dostala pomenovanie po významnom pedagógovi a reformátorovi.Pamätná tabuľa na jeho počesť je na dome na Radničnom námestí. V Bardejove 27. mája 2018. Foto: TASR Milan Kapusta

Leonard Stöckel (1510-1560) pochádzal z rodiny bardejovského kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Bratislave a na univerzite vo Wittenbergu.

Bardejov 27. mája (TASR) – V Bardejove je veľa ulíc pomenovaných po významných rodákoch. Jedna z historických uličiek v blízkosti Radničného námestia nesie meno po pedagógovi, reformátorovi, vzdelancovi a spisovateľovi Leonardovi Stöckelovi, ktorý má veľkú zásluhu na pozdvihnutí kultúrneho, duchovného a umeleckého života v Bardejove v prvej polovici 16. storočia. Predpokladá sa, že sa narodil práve tu, v priestoroch, kde v súčasnosti sídli Cirkev bratská.

Na rohu Stöcklovej a Veternej ulice sa nachádza Katov dom, je to renesančná stavba z konca 16. storočia, v ktorej sídlil mestský kat. V dome bola aj väznica s útrpnou komorou. V stredoveku sa v meste uplatňovali prísne tresty. Dôkazy o tom poskytuje Kniha rozsudkov uložená v mestskom archíve. Spomína sa v nej upálenie za krádež medu a zničenie úľa, či ukrižovanie za krádež v dome richtára. V tých časoch sa šírilo úslovie: „Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!“

Stöcklova ulica z opačnej strany ústi do Ulice Na hradbách, neďaleko je Dolná brána. Zhruba uprostred ulice je odbočka na Poštovú ulicu, ktorá návštevníkov privedie priamo do centra mesta na Radničné námestie. Svojou polohou je Stöcklova ulica turisticky atraktívna. Zachovalo sa tu niekoľko domov po Židoch, ktorých deportovali do koncentračných táborov a už nikdy sa nevrátili späť. V súčasnosti sú prestavané, noví majitelia ich rozšírili o nadstavby či prístavby.

Bardejovčan Juraj Ščerbík pre TASR uviedol, že v uličke si návštevníci môžu posedieť v kaviarni, najesť sa v reštaurácii, objednať si pivo v klasickej krčme so všetkými znakmi socialistického zariadenia, či ubytovať sa v penzióne. V novších väčších stavbách sídlia rôzne inštitúcie. Túto adresu má jedna z cestoviek, sídli tu tiež Regionálna veterinárna a potravinová správa. Nie tak dávno tu bola aj Obchodná akadémia.

Ščerbík, ako bývalý učiteľ, pripomenul, že po Stöckelovi je v Bardejove pomenované aj gymnázium. „Zaujímavosťou je, že hoci samotné gymnázium je na Jiráskovej ulici, škole bol v roku 1994 prepožičaný čestný názov Gymnázium Leonarda Stöckela, podľa jej niekdajšieho rektora. Pri škole je pekný parčík so sochou a fontánkou. Organizujú sa tu spoločenské a školské slávnosti,“ uviedol Ščerbík.

Leonard Stöckel (1510-1560) pochádzal z rodiny bardejovského kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Bratislave a na univerzite vo Wittenbergu pod vedením predstaviteľov nemeckej reformácie Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Po piatich rokoch pôsobenia vo funkcii rektora školy v Eislebene sa v roku 1539 vrátil do rodného mesta, kde stál na čele latinskej mestskej školy 21 rokov.

Napísal školský poriadok Leges scholae Bardphensis (Zákony bardejovskej školy), ktorý je najstarším pedagogickým dokumentom 16. storočia. Zaviedol školské divadelné predstavenia a je autorom prvej školskej drámy v Uhorsku Historia von Susanna (Príbeh o Zuzane). V oblasti teológie šíril reformné učenie. Osobitný význam majú jeho Poznámky ku všeobecným zásadám kresťanskej náuky Filipa Melanchtona a vyznanie viery Confessio Pentapolitana, ktorým sa združenie piatich hornouhorských miest Pentapolitana prihlásilo k protestantizmu.

Svojmu slávnemu rodákovi umiestnili pamätnú tabuľu na meštianskom dome na Radničnom námestí, v ktorom kedysi Stöckel pôsobil. Rod Stöcklovcov patril k najstarším v Bardejove a toto meno sa udržalo ešte 200 rokov po smrti Leonarda Stöckela.