< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Zaraďovať, alebo zaradzovať?

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

V tomto prípade je správne "ď". V slovenčine existuje iba sloveso zaraďovať – nie zaradzovať.

Bratislava 28. júna (TASR) - K morfematickým zádrhom v spisovnej slovenčine patria aj alternácie samohlások alebo spoluhlások pri ohýbaní slov. Napr. jeden černoch sa končí hláskou „ch“, ktorú v pluráli vymení za „s“, aby vznikli černosi. Rodený Slovák má tieto zámeny zväčša v krvi, ale nájdu sa aj problematické miesta. Zaraďuje sa medzi ne napr. alternácia ď – dz v koreni slovesa. Alebo zaradzuje?

V tomto prípade je správne "ď". V slovenčine existuje iba sloveso zaraďovať – nie zaradzovať.

Ide o nedokonavé sloveso odvodené od dokonavého slovesa zaradiť. Patrí do početnej skupiny takto utvorených nedokonavých slovies zakončených na -ovať a pochádzajúcich zo slovies zakončených na -iť. Tieto slovesá sa ohýbajú podľa slovesného vzoru pracovať, a keďže boli odvodené od iných slovies, nazývajú sa aj deverbatíva.

Samotnému procesu tvorenia nedokonavých slovies z dokonavých sa odborne hovorí imperfektivizácia. V tomto prípade sme konkrétne svedkami imperfektivizácie pomocou prípony, čiže tzv. sufixácie. Tento proces často sprevádza práve alternácia hlások slovesného kmeňa. V prípade prípony -ova, ktorá vstupuje do hry v premene slovesa zaraď-i-ť na zaraď-ova-ť, sa v rôznych variantoch alternujú samohlásky aj spoluhlásky, ale k dispozícii je aj variant bez alternácie.

Kým naše problémové sloveso zaraďovať patrí práve do tejto skupiny, máme aj početnú skupinu podobne znejúcich slovies v kategórii s alternáciou ď – dz na konci koreňa: posúdiť – posudzovať, povzbudiť – povzbudzovať, odvodiť – odvodzovať, potvrdiť – potvrdzovať atď. Nečudo teda, že niektorých používateľov jazyka to zvádza použiť tento vzorec aj vo dvojici zaradiť – zaradzovať.

Vznikajú tak spojenia, ako najtalentovanejších dorastencov budeme zaradzovať do kádra superligového celku; toto je jednotiacim prvkom stredopravých síl, kam sa zaradzujeme; Phnom Pénh sa zaradzuje medzi najlacnejšie miesta divokej lásky; filatelisti s radosťou zaradzujú do svojich zbierok okrem známok aj starú korešpondenciu.

Hoci slovenský Word zaradzovanie v žiadnom z týchto prípadov nepodčiarkol, je to nespisovný výraz a správne má byť dorastencov zaraďovať, do stredopravého poľa sa zaraďujeme, medzi miesta divokej lásky sa zaraďuje, filatelisti zaraďujú.

Treba si zapamätať, že predponové slovesá odvodené od základu radiť – zaradiť, vyradiť, preradiť a pod. – tvoria nedokonavé tvary bez alternácie na dz, takže zara-ď-ujeme, vyra-ď-ujeme, prera-ď-ujeme. Týka sa to slovies vyjadrujúcich nejakú formu usporadúvania niečoho. Netýka sa to významovo diametrálne odlišných, hoci formálne zdanlivo príbuzných slovies typu zradiť alebo odradiť, kde pri imperfektivizácii dochádza k masívnej alternácii aj samohlások, aj spoluhlások (zrádzať, odrádzať).

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.