< sekcia Slovensko

Členmi Správnej rady TASR budú J.Tuhovčák,P.Mestický, Á.Korpás,L.Mikuš

Foto: TASR

Správna rada TASR má päť členov.

Bratislava 8. februára (TASR) - Členmi Správnej rady Tlačovej agentúry (TA) SR budú najbližších päť rokov Jozef Tuhovčák, Peter Mestický, Árpád Korpás a Ladislav Mikuš. Zvolili ich poslanci Národnej rady SR v tajnom hlasovaní. Noví členovia nahradia tých doterajších Vladimíra Masára, Borisa Chovanca, Petra Alakšu a Jána Sanda, ktorým sa končí funkčné obdobie. Nové funkčné obdobie začne plynúť 27. februára 2019.

Správna rada TASR má päť členov. Štyroch volí parlament - odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií. Piateho volia zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere.

Správna rada dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Okrem iného tiež schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Správna rada tiež prerokúva návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.

Profily nových členov Správnej rady TASRProfil člena Správnej Rady TASR Jozefa Tuhovčáka

Jozef Tuhovčák sa narodil 4. decembra 1960 v Bratislave. V rokoch 1975 - 1979 študoval na bratislavskom Gymnáziu Jura Hronca na Novohradskej ulici. Po skončení strednej školy absolvoval štúdiá na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave.

Vysokoškolské štúdium druhého stupňa ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 1983. Rigoróznu skúšku na PF UK zložil v roku 1984.

Svoju odbornú prax začal vykonávať v roku 1983 ako advokát Ústredia slovenskej advokácie. Na tejto pozícii zotrval do roku 1990. Od júla 1990 až do súčasnosti je vedúcim advokátskej kancelárie.

V roku 1997 bol zapísaný do zoznamu správcov konkurzných podstát. V decembri 2005 absolvoval skúšky správcu konkurznej podstaty.

Jozef Tuhovčák hovorí po nemecky a po rusky. Medzi svoje záľuby zaradil kultúru a šport.

Na post člena Správnej rady TASR navrhlo Jozefa Tuhovčáka občianske združenie Špeciálne olympiády Slovensko.

Profil člena Správnej rady TASR Petra Mestického

Peter Mestický sa narodil 18. júla 1967 v Žiline. Po štúdiách na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste v rokoch 1980 - 1985 pokračoval vo vzdelávaní sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore ekonomické informácie a kontrola, štúdium ukončil v roku 1989.

Profesionálnu dráhu začínal v rokoch 1989 - 1993 ako odborný asistent na fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Vo svojej ďalšej profesionálnej orientácii sa špecializoval na audítorstvo a daňové poradenstvo. Slovenská komora audítorov mu vydala v roku 1994 licenciu audítora. O štyri roky neskôr dostal od Slovenskej komory daňových poradcov licenciu daňového poradcu. V roku 2002 získal certifikát účtovníka druhého stupňa - bilančný účtovník. V Úrade pre dohľad nad výkonom auditu pôsobí Peter Mestický ako predseda skúšobnej komisie.

V súčasnosti zastáva pracovnú pozíciu ako štatutárny audítor a konateľ súkromnej spoločnosti.

V rámci ďalších pracovných skúseností spolupracoval Peter Mestický na projektoch pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pre Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Peter Mestický ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.

Do funkcie člena Správnej rady TASR Petra Mestického navrhla Slovenská komora audítorov.

Profil člena Správnej Rady TASR Árpáda Korpása

Árpád Korpás sa narodil 21. decembra 1974 v Šahách. Tu v roku 1993 zmaturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor maďarský jazyk, literatúra a história. Žije v Boldogu.

Od roku 1998 bol redaktorom maďarského vysielania Slovenského rozhlasu, následne spolupracovníkom denníka Új Szó (redaktor domáceho spravodajstva, parlamentný spravodajca, vedúci redaktor regionálneho spravodajstva, zodpovedný redaktor spravodajského portálu www.ujszo.com – Új Szó Online). Medzitým pôsobil ako moderátor maďarskej televízie Duna TV, slovenský korešpondent Nezávislej tlačovej agentúry (Független Hírügynökség) v Maďarsku, externý spolupracovník maďarského vysielania Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (dnes RTVS).

Skúsenosti z redaktorskej praxe zúročuje pri moderovaní relácií a verejných podujatí (literárne stretnutia, diskusné večery atď.). Je spoluautorom a redaktorom viacerých kníh z oblasti spoločenských vied a cestovného ruchu. Pôsobí ako turistický sprievodca v Bratislave aj na území Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Je členom Asociácie turistických sprievodcov na Slovensku.

Zastáva post podpredsedu občianskeho združenia Bratislavské rožky - Pozsonyi kifli polgári társulás, ktoré sa zaoberá históriou a hodnotami hlavného mesta. Práve toto občianske združenie navrhlo Árpáda Korpása za člena Správnej rady TASR.

Profil člena Správnej Rady TASR Ladislava Mikuša

Ladislav Mikuš sa narodil 6. novembra 1954 v Martine. V roku 1978 absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave a v rokoch 1996 - 1997 úspešne absolvoval štúdium MBA na California State University.

Od začiatku svojej pracovnej kariéry pracoval v riadiacich pozíciách, najprv ako vedúci oddelenia obchodnej politiky na GR Obchodné domy Prior (1978 - 1987), v rokoch 1988 - 1991 ako riaditeľ pre stratégiu a bankovú politiku v Slovenskej sporiteľni. Bol riaditeľom spoločnosti Ernst & Young CS Consulting a v rokoch 1994 - 1998 zastával v spoločnosti AT&T/LUCENT Technologies pozíciu riaditeľa pre Českú a Slovenskú republiku. Následne pôsobil ako viceprezident v slovenskej pobočke Citibank (1998 - 2000).

Od júla 2000 do konca júla 2002 zastával pozíciu prezidenta Slovenských telekomunikácií (ST). V rokoch 2003 - 2004 pôsobil v konzultačnej spoločnosti Level One, potom ako výkonný riaditeľ v IPR Slovakia a ako managing partner v spoločnosti s r. o. Interim Management Slovakia.

V 90. rokoch sa podieľal na činnosti burzy cenných papierov a komory daňových poradcov. Neskôr pôsobil vo vedení Zväzu zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií a Slovenskej podnikateľskej rady pre rozširovanie (SEBC). Zvolili ho tiež za viceprezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Poslanci NR SR zvolili Ladislava Mikuša 11. februára 2009 za predsedu Telekomunikačného úradu SR.

Za člena Správnej rady TASR ho navrhol Slovenský paralympijský výbor.

Noví členovia nahradia doterajších členov SR TASR - Vladimíra Masára, Borisa Chovanca, Petra Alakšu a Jána Sanda, ktorým sa končí funkčné obdobie.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.