< sekcia Slovensko

Kvalita z našich regiónov s ďalšou ministerskou záštitou

Foto: Kvalita z našich regiónov

Vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti Kvalita z našich regiónov zameraný na podporu makroekonomiky SR, sa v tomto roku sústredil na oblasť zamestnanosti a podporu tvorby pracovných miest.

Bratislava12. júna (OTS) - Záštitu nad projektom prevzalo i Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cieľom dlhodobého projektu spoločenskej zodpovednosti je prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľa v oblasti ekonomiky a jej fungovania ovplyvniť spotrebiteľské návyky v prospech kúpy kvalitných domácich potravín, nepotravinárskych produktov a služieb. Význam a jedinečnosť projektu spočíva v synergii a spolupráci všetkých účastníkov trhu. Zameriava sa nielen na označovanie tovarov a produktov ochrannou známkou Kvalita z našich regiónov, ale aj na podporu predaja rôznymi formami. Označenie môže byť využívané rovnako pre food, ako aj nonfood produkty z domácej produkcie. Projekt sa počas dvoch rokov svojej existencie stal u spotrebiteľa natoľko úspešný, že od roku 2013 je možné po splnení stanovených kritérií získať oprávnenie na používanie značky Kvalita z našich regiónov na produktoch a aj týmto spôsobom podporiť ich predaj. Ambíciou projektu je spotrebiteľské budovanie značky a vytvorenie občianskeho hnutia v oblasti podpory regionálnych produktov.

V tomto roku sa projekt výraznejšie zameral na oblasť zamestnanosti a podpory tvorby pracovných miest. Spotrebiteľovi sa formou celoslovenskej kampane, ktorá prebieha v mesiacoch máj a jún, približuje mechanizmus vytvárania pracovných miest v súvislosti so zvyšovaním podielu kúpy domácich produktov. Posilnením tejto snahy je i záštita Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Gestorom projektu je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Záštitu poskytujú tiež Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnermi projektu sú okrem iných Agrárna komora Slovenska, Slovenská živnostenská komora, Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie spotrebiteľov Slovenska.
www.kvalitaznasichregionov.sk