< sekcia Slovensko

Z plánovaných opatrení na integráciu Rómov uviedli väčšinu do praxe

Ilustračná snímka Foto: TASR/Maroš Černý

Čerpanie zdrojov sa týka prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) i štátneho rozpočtu SR.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Zo 142 aktivít a opatrení, ktoré sa v rámci akčných plánov národnej stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 mali realizovať v roku 2017, zodpovedné subjekty splnili, prípadne priebežne plnia 75. Ďalších 58 opatrení je vo fáze prípravy implementácie a deväť aktivít sa nenaplnilo. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD), ktorá so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (Most-Híd) správu predkladá, informuje, že celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v siedmich prioritných oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné začlenenie, nediskriminácia, oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti) bol v roku 2017 v objeme 82.663.911,95 eura. Najväčšia časť prostriedkov sa týkala implementácie opatrení a aktivít v prioritnej oblasti zamestnanosť (62.147.696 eur). Čerpanie zdrojov sa týka prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) i štátneho rozpočtu SR.

Správa konštatuje i to, že v prípade dotačnej činnosti podporili celkovo 88 projektov v siedmich tematických oblastiach v celkovej hodnote 517.200 eur. Podporené projekty sa týkali rekonštrukcie a modernizácie nájomných bytov, vybudovania a rekonštrukcie technickej vybavenosti, aktivít posilňujúcich vzdelanie a formovanie mladých Rómov i aktivity rómskych žien – senioriek. Takisto projektov asistencie pri legalizácii/dodatočnom povolení technicky vyhovujúcich obytných stavieb a budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.