#pamätník100

Vojenský cintorín v Kopčanoch bol súčasťou lazaretu

Na cintoríne je pochovaných 331 vojakov. Z nich je 122 československých, 53 maďarských, 51 juhoslovanských, 43 rumunských, 16 rakúskych, 11 talianskych, 11 poľských, traja nemeckí, ostatní sú neznámi.

Prvú svetovú vojnu v Bratislave pripomínajú pamätníky aj cintoríny

Iniciátormi vybudovania jednotlivých pamätníkov boli aj vojenské spolky, veteráni, ktorí sa snažili o mapovanie histórie prvej svetovej vojny a zachovanie spomienok na jej jednotlivé etapy.

Z. Dzurjanin: Navštívil som každú obec, aby som spoznal Slovensko

S projektom Pamätníky prvej svetovej vojny prichádza TASR pri príležitosti okrúhlych výročí dejinných udalostí SR a ČR v roku 2018. Čitatelia nájdu fotografie na našej stránke, klienti v servise TASR.