#seriálsr

Horehronská obec Pohorelá má vlastný slovník s vyše tisíckou výrazov

Hoci sa veľa typických výrazov pre túto horehronskú obec so zánikom starých remesiel z bežne hovorenej slovnej zásoby postupne vytratilo, pohorelčina sa stále drží.

VIDEO: Lendacké nárečie ovplyvnili Nemci i blízkosť hranice s Poľskom

Lendačania sú údajne známi tým, že slovami väčšinou šetria a hovoria za nich ich ruky a skutky.,aktualizované 

Dnes už štjavnyčtinu v uliciach mesta nepočuť, mladí nárečie nepoznajú

Banská Štiavnica sa považuje za najstaršie banícke mesto na Slovensku.

Čilejkári nepotrebujú príslovku teraz, nahradili ju svojským čiľ

Podľa etnografky Zuzany Paulovičovej sa na čilejkárskom nárečí podpísala nemčina, ale predovšetkým maďarčina.

Na Záhorí nepestujú zemiaky, ale erteple, grumbír, krumpole či zemáky

Nárečie nie je na celom území jednotné. Medzi nárečím z okolia Malaciek a z okolia Skalice je podstatný rozdiel, ale rozdielnosti sa nájdu aj na oveľa menšie vzdialenosti.

VIDEO: Vo Vrbovom majú gizdru, v Trnave aj jehové oné

Vrbovský dialekt v posledných rokoch skúmali Ľubomír Bosák a Patrik Kýška, ktorí vlani do monografie Jubilejná kniha mesta Vrbové zaradili Slovník vrbovských výrazov.

SERIÁL: V Papradne si topánky zašvihľujú a na stromoch rastú kokorúdy

Charakteristickým znakom papradnianskeho nárečia je dzekanie – vyslovovanie dz namiesto ď, ale aj cekanie vyslovovanie c namiesto ť.

Rómovia majú vlastné dialekty, vo východoslovenskom vyšla Nová zmluva

V súvislosti s rómčinou sa na Slovensku hovorí o východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom variante slovenskej rómčiny, z ktorých každý má svoje regionálne odchýlky.

Folkloristi z Diviak nad Nitricou sa volajú menami starých rodičov

Vždy, keď majú stretnutia raz do týždňa v škole, snažia sa rozprávať tým nárečím, ktoré získali zo zdrojov ich dediny.

Zemplínska Teplica má svoj nárečový slovník

V obci v súčasnosti vie už len málo ľudí hovoriť pravým miestnym nárečím, aj staršie generácie, ktoré si ho pamätajú, ho miešajú so slovenčinou.