#seriálsr

Priezviská odvodené od slovenských obcí sú v Maďarsku stále živé

Niekedy v prvej polovici 18. storočia sa na tzv. Dolnú zem, do miest dnešného Tótkomlósa, vysťahovalo približne 80 slovenských rodín.

V osade Rúbanka pri Muránskej Dlhej Lúke sa vyskytuje len 14 priezvisk

Osada Rúbanka je situovaná približne 1,5 kilometra od Muránskej Dlhej Lúky. Vznikla približne pred 50 rokmi.

Pre Gemer-Malohont sú typické priezviská, ktoré vznikli podľa remesiel

Približne do 13. storočia sa používali iba krstné mená. Potom sa na bližšiu špecifikáciu používala aj lokalita, odkiaľ človek pochádzal, alebo sa za jeho krstné meno pridalo meno otca.

Nositeľov priezviska Ďureje možno nájsť i v Taliansku

Priezvisko, ktoré je odvodené od krstného mena Juraj, niektorí skloňujú, iní zase trvajú na jeho uvádzaní v nominatíve.

SERIÁL: Varcholovcov zo severovýchodu SR zviditeľnil kráľ popartu

K zmene umelcovho pôvodného priezviska došlo pre chybu istého média, ktoré pod jeho kresbu uviedlo meno nie Andy Warhola, ale Andy Warhol.

Priezviská sa na území Slovenska začali povinne používať od roku 1786

Slovensko bolo po stáročia súčasťou Uhorska, neskôr Rakúsko-uhorskej monarchie, čo sa odzrkadlilo aj na tvorbe priezvisk.

Vlkolínec bol v minulosti jednou z ulíc Ružomberka

Povesť hovorí, že názov obce je odvodený od častého výskytu vlkov v okolí.

Rozhanovce sa hlásia k Matúšovi Čákovi Trenčianskemu

Tento stredoveký uhorský veľmož ovládal kedysi väčšinu územia dnešného Slovenska a v pamätnej stredovekej bitke podporoval mocný rod Omodejovcov proti uhorskému kráľovi Karolovi Róbertovi.

Stöcklova ulica v Bardejove dostala meno po významnom reformátorovi

Leonard Stöckel (1510-1560) pochádzal z rodiny bardejovského kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Bratislave a na univerzite vo Wittenbergu.

V Giraltovciach sa na jednej ulici pomyselne spájajú dva štáty

Staršiu časť ulice kedysi obyvatelia nazývali Palestína.