#seriálsr

O záľube Novobančanky Anny Suchej veľa napovie už vôňa jej dielne

Ako uviedla pre TASR, už od detstva ju bavilo maľovanie ihlou. Vyučila sa v kožušníckej škole, neskôr popri práci v zákazkovom kožušníctve stihla vyštudovať aj odevnú školu.

Garbiarov z Brezovej pod Bradlom preslávila postava sváka Ragana

Svoje zručnosti získavali garbiari v južnom Nemecku. Svedčí o tom aj brezovský názov, ktorý je v originálnom nárečí garbár, čo vychádza z nemeckého gerber, uviedol historik Matúš Valihora.

SERIÁL: Výrobe tkaníc sa na hornej Nitre venuje mladá učiteľka

Hlavnou záľubou mladej učiteľky nie je výroba karetiek, ale pradenie na kolovrátku, s ktorým chodí i na rôzne akcie. ,aktualizované 

Jozef Karahuta sa učil šiť kroje a čižmy od starých remeselníkov

Záujem o remeselníctvo podľa Jozefa Karahutu nie je. Starí remeselníci podľa jeho slov už nie sú a mladých pribúda málo.

VIDEO: V Medzeve koncom 19. storočia pracovalo viac ako 100 hámrov

Dodnes sa v Medzeve zachovalo len zopár pôvodných hámrov. Posledný, ktorý sa podarilo udržať vo vlastníctve a v chode tradičnej hámorníckej rodine, je Hámor Bröstl v Zlatej doline.

O. Kadašiová zo Strečna tkala od detstva, skúsenosti odovzdáva ďalším

Zachovávanie tradícií sa podľa Kadašiovej nedá ohodnotiť peniazmi.

Rodina Brodnianská rozvíja remeslo kováčov, vyrába destilačné kotly

Špecifickú výrobu kotlíkov začala rodina rozvíjať od roku 2000, a to z vlastného záujmu a na základe znalostí, ktoré členovia rodiny nadobudli v rôznych obecných a družstevných páleniciach.

SERIÁL: VIDEO: Trnavský kat bol dobre plateným zamestnancom

Podľa historika Martina Tibenského, ktorý sa venoval stredovekým remeslám, sa trnavský kat tešil úcte obyvateľov mesta a mohol sa zúčastňovať na dôležitých mestských zasadnutiach. ,aktualizované 

Učňami mohli byť kedysi iba chlapci z úplných a majetných rodín

Obuvníci boli napríklad v učení od dovŕšenia desiateho roku života a výučba trvala päť až sedem rokov, podľa šikovnosti učňa.

TASR vydá v júni sériu reportáží o tradičných remeslách na Slovensku

Tradičné slovenské remeslá súviseli predovšetkým s poľnohospodárskym charakterom krajiny a spôsobom obživy tunajšieho obyvateľstva.