#seriálsr

Kostol nad Úhornou je vďačnosťou za uzdravenie už viac ako 200 rokov

Veriaci sa stretávajú pod vrchom Hekerová, aby načerpali duševnú silu. Nechodia sem len v skupinkách, na ceste možno stretnúť aj osamoteného pútnika, ktorý sa prišiel modliť, rozjímať.

SERIÁL:Marianka je najstaršie pútnické miesto v SR i v bývalom Uhorsku

Veriaci na toto pútnické miesto prichádzajú najmä kvôli uctievaniu Panny Márie Tálskej.

SLOVENČINA: Ako používať slovenské úvodzovky?

Ak uvádzame výraz, ktorý je spojený s iróniou, je inak myslený, taktiež používame úvodzovky.

Cement spojil Slovensko materiálne, pútnické miesto Butkov duchovne

Najväčší podiel na vytvorení pútnického miesta má vedenie Považskej cementárne Ladce, pre ktoré je vrch Butkov hlavným zdrojom vápenca na výrobu cementu.

SLOVENČINA: Kedy píšeme zámená s veľkými písmenami

Prostredníctvom veľkého začiatočného písmena vyjadrujeme úctu voči danému adresátovi/adresátom.

Najstarším patrocíniom Sedembolestnej Panny Márie je Trstín-Hájiček

Kostol v lokalite Trstín-Hájiček je známy už od 13. storočia.

Kaplnka v Trlenskej doline sa oddávna spája s bazilikou S. Maggiore

Kaplnka bola postavená v roku 1935 ako súčasť jezuitskej zotavovne na Vlčej skale.

SERIÁL: Spomienky na Kohútovo: To boli pešie púte i cukríkové ružence

Príbeh pútnického miesta Kohútovo sa začína objavením prameňa vody v časoch, kedy krajinu sužovala veľká suchota.

SERIÁL: Voda zo Studničky má mať zázračnú moc

Podľa legendy sa na tomto mieste zjavila v roku 1860 miestnemu pastierovi oviec postava panny v bielom rúchu s dieťaťom v náručí.

SERIÁL: Pútnické miesto pri Galambe slúži na bohoslužby i rozjímanie

Galamba je relatívne novým pútnickým miestom, ktorého história siaha len do roku 2005. ,aktualizované