#slovenčina

SLOVENČINA: Facebook či facebook?

Názvy sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Instagram, Pokec, Skype či internetová encyklopédia Wikipédia – všetky píšeme s veľkým začiatočným písmenom.

SLOVENČINA: Ako je to s tým jednaním?

Krátky slovník slovenského jazyka hovorí, že nezvratný tvar slovesa jednať je nesprávny. Používame ho nesprávne vtedy, keď hovoríme o tom, že o niečom rokujeme, diskutujeme.

SLOVENČINA: Buď s čiarkou, alebo bez čiarky?

V prípade spojky alebo nepíšeme čiarku vtedy, keď ňou spájame dve slovné spojenia na rovnakej úrovni, to znamená, že nejde o vylučovací vzťah.

SLOVENČINA: Kandidovať za či na prezidenta?

Podstatné meno kandidát je viazané s predložkou na – kandidát na prezidenta, kandidát na predsedu, kandidát na poslanca.

SLOVENČINA: Kontaminácia zvádza na kríženie slovesných väzieb

Pri zeugme sa uviedli obe slovesá, ale zanedbala sa väzba jedného z nich. Pri kontaminácii sa objavuje len jedno sloveso, ktoré preberá nesprávnu väzbu od iného, obsahovo príbuzného.

SLOVENČINA: Zeugma nás pokúša zanedbať dvojitú väzbu

Jednoduchá definícia zeugmy znie, že je to chybná výpustka (elipsa).

SLOVENČINA: Píše sa čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?

V týchto problematických situáciách príčastia zväčša signalizujú tzv. polovetný prívlastok, čiže slovné spojenie rozvíjajúce nejaké podstatné meno.

Ak napomáhame čistú slovenčinu, zásadne nenapomáhajme kríženiu väzieb

Sloveso napomôcť (v nedokonavom tvare napomáhať) je synonymom slovesa podporiť a rovnako ako ono sa viaže zásadne s predmetom v akuzatíve.

SLOVENČINA: Pre a proti alebo za a proti?

V slovenskom jazyku sa často stretávame so slovným spojením pre a proti, čo je dôsledkom vplyvu českého jazyka.

SLOVENČINA: Záleží na niečom či od niečoho?

Sloveso záležať je vždy spájané s predložkou NA niečom, nie s predložkou OD.