#temapittsburgh

Blaha: Pittsburská dohoda je potvrdením túžby Slovákov po sebaurčení

To, že zásady Pittsburskej dohody týkajúce sa Slovenska Tomáš Garrigue Masaryk a pražskí centralisti nikdy nenaplnili, považuje Blaha za dobovú záležitosť.

Podpísanie Pittsburskej dohody budú oslavovať aj v USA

Podujatia, ktoré prebehne 31. mája, sa okrem amerických predstaviteľov zúčastnia hostia z Česka aj Slovenska. Pozvaní sú aj rodinní príslušníci pôvodných signatárov dohody.

T. G. Masaryk bol v USA populárny ako rocková hviezda

V tomto roku sa bude sláviť 100. výročie vzniku Československej republiky. V tomto roku by v Bratislave malo pribudnúť miesto, ktoré nesie meno prezidenta osloboditeľa Tomáša G. Masaryka.

Pred sto rokmi bola podpísaná Pittsburská dohoda

Tá schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem.

Sté výročie Pittsburskej dohody si pripomenuli aj v mieste jej podpisu

Stretnutie organizovali honorárni konzuli Slovenskej a Českej republiky v spolupráci so zastupiteľskými úradmi oboch krajín vo Washingtone a s účasťou slovenskej a českej komunity.