< sekcia Trenčiansky kraj

Daň z nehnuteľností sa v P. Bystrici platí podľa katastrálnych území

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Mesto Považská Bystrica predpisuje všetky druhy miestnych daní a poplatkov s výnimkou dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a dane za jadrové zariadenie.

Považská Bystrica 25. januára (TASR) – Mesto Považská Bystrica predpisuje všetky druhy miestnych daní a poplatkov vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení s výnimkou dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a dane za jadrové zariadenie. Podľa šéfa ekonomického odboru mestského úradu Antona Martausa ani historickú časť, ani jadrové zariadenie mesto nemá.

Ako dodal, vo finančnom vyjadrení predstavoval predpis daní v minulom roku asi 4,1 milióna eur. „Rozhodujúca a nosná je daň z nehnuteľností, ktorá predstavuje asi 2,7 milióna eur, nasleduje poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (1,2 milióna eur). Pre obyvateľov je zaujímavá aj daň za psa, ktorá predstavuje asi 38.000 eur. Všetky ostatné dane tvoria zvyšok do 4,1 milióna eur a nie sú z finančného hľadiska až také podstatné,“ skonštatoval Martaus.

Dane z nehnuteľností u stavieb i pozemkov sú podľa neho na základe niekoľkých kritérií rozdelené do troch kategórií podľa katastrálnych území. Najvyššia daň je v katastrálnom území samotnej Považskej Bystrice, najnižšia v mestských častiach Orlové, Považské Podhradie a Podvažie, kde sú priemyselné zóny. Pri dani za priemyselné stavby a stavby na podnikanie robí rozdiel dane medzi mestom a mestskými časťami s priemyselnými zónami až jedno eur na štvorcový meter za rok.

„Ak obyvatelia chovajú psa v bytovom dome, ročná daň predstavuje 50 eur, v rodinných domoch v samotnom meste zaplatia majiteľa psa 10 eur a za psov v mestských častiach 7 eur za rok. Až 50-% zľavu za psa majú zdravotne ťažko postihnutí majitelia psov a osamelo žijúci starobní dôchodcovia. Od dane za psa sú oslobodení nevidiace a bezvládne osoby, rovnako ako štátna a mestská polícia,“ doplnil Martaus.

Pri poplatkoch za komunálny odpad majú výrazné úľavy osoby, ktoré preukážu, že sa viac ako 90 dní v roku zdržiavajú mimo mesta. Ak sú viac ako 90 dní mimo mesta na Slovensku zaplatia namiesto necelých 24 eur za rok iba 2,4 eura. Nulový poplatok za komunálny odpad majú Považskobystričania, ktorí sa zdržiavajú viac ako 90 dní v roku v zahraničí, občania v hmotnej núdzi a občania, ktorí sú dlhodobo v zariadeniach sociálnej starostlivosti či nápravno-výchovných ústavoch.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.