< sekcia Trenčiansky kraj

Správa ciest TSK opravuje výtlky na svojich cestách priebežne

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Počas letných mesiacov vykonáva SC TSK opravy výtlkov teplou, asfaltom obaľovanou zmesou alebo technológiou Jetpacher, kde chemicky zreaguje kamenivo s asfaltovou emulziou.

Trenčín 17. apríla (TASR) - Správa ciest (SC) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) opravuje výtlky na cestách I., II. a III. triedy vo svojej správe priebežne, pokiaľ to dovoľujú poveternostné podmienky. Opravy počas zimného obdobia vykonávajú asfaltom obaľovanou zmesou za studena, pretože obaľovacie centrá (výrobne) počas zimy nie sú v prevádzke.

Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová, počas letných mesiacov vykonáva SC TSK opravy výtlkov teplou, asfaltom obaľovanou zmesou alebo technológiou Jetpacher, kde chemicky zreaguje kamenivo s asfaltovou emulziou.

„Nedá sa vopred vyčleniť konkrétna suma na opravy výtlkov, ktoré vznikajú užívaním ciest v TSK, keďže nie je možné vopred stanoviť, kde vznikne porucha na komunikácii. SC TSK sa v rámci svojej činnosti snaží sanovať všetky poruchy, ktoré vznikajú na cestách II. a III. triedy v správe a údržbe tejto krajskej organizácie. Čo sa týka ciest I. triedy, oprava výtlkov sa vykonáva na základe objednávok od Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá tieto komunikácie spravuje. Sumu bude možné vyčísliť po zrealizovaní všetkých opráv po zimnej sezóne,“ doplnila šéfka komunikačného oddelenia.

TSK vyčlenil v tohtoročnom rozpočte na súvislé opravy ciest II. a III. triedy celkovú čiastku tri milióny eur, ide o historicky najväčší objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. „Týmto rozhodnutím vedenie TSK jasne deklaruje, že prioritou sú veľkoplošné opravy ciest, ktoré vydržia dlhšie ako každoročné látanie tých istých dier,“ konštatovala Paulínyová s tým, že plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy schválilo zastupiteľstvo TSK koncom minulého roka a je verejne prístupný na webovej stránke kraja.