< sekcia Trenčiansky kraj

V Hornonitrianskom múzeu sprístupnili netradičnú výstavu

Netradičnú výstavu Faleristika pre každého sprístupnili v týchto dňoch v Hornonitrianskom múzeu (HM) v Prievidzi. Návštevníci si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť. Na snímke vyznamenania z obdobia socializmu. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Návštevníci výstavy s názvom Faleristika pre každého si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť.

Prievidza 17. apríla (TASR) – Netradičnú výstavu Faleristika pre každého sprístupnili v týchto dňoch v Hornonitrianskom múzeu (HM) v Prievidzi. Návštevníci si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť.

"Faleristika je pomocná veda zaoberajúca sa históriou udeľovania vyznamenaní a radov osobám. Vznikla iba nedávno, ale faleristikou sa označuje menej známe i keď oveľa staršie zberateľské odvetvie, ktoré sa špecializuje na vyznamenania. Pred dvoma rokmi vznikla aj Slovenská faleristická spoločnosť. Jej členom je aj prievidzský zberateľ Vladimír Považan, vďaka spolupráci ktorého sa podarilo v našom múze výstavu pripraviť,“ vysvetlil pedagóg HM Ján Vingarik. Dodal, že podstatnú časť výstavy tvoria predmety, ktoré zapožičal spomínaný zberateľ a je doplnená o artefakty z depozitu múzea.

Výstava je koncipovaná tak, aby verejnosti predstavila, čo to faleristika je, čo všetko skúma ako pomocný vedný odbor a na druhej strane, čo je predmetom činnosti zberateľov. Táto pomocná veda sa z historického hľadiska zaoberá štúdiom vonkajších a vnútorných vlastností a historických súvislostí rôznych radov, insígnií, dekorácií, medailí a podobne. Zberateľská činnosť má viacero podôb. Môže sa zamerať na zbieranie vyznamenaní a iných ocenení podľa rôznych období alebo druhov, ako sú napríklad vojenské či civilné. Zbierka môže byť venovaná jednej významnej osobe alebo skupine osôb, môže byť doplnená o ďalšie osobné predmety, ako sú diplomy, ale tiež iné veci súvisiace s vyznamenaním ako škatuľky, do ktorých sa ukladali, stuhami, ako aj odznakmi, ktoré nahradzovali rady, fotografiami a inými dokumentmi.„Medzi najstaršími a najvzácnejšími oceneniami na výstave sú rady a kríže za rôzne zásluhy z čias monarchie, vojenské vyznamenania z obdobia 1. aj 2. svetovej vojny, SNP, možno tu vidieť ocenenia, ktoré dostávali v minulosti hasiči, členovia Červeného kríža, ale aj vyznamenania z čias socializmu,“ upozornil Vingarik. Podľa neho zaujímavá je aj fotografia arcivojvodu Jozefa von Habsburga-Lotrinského, ktorý bol posledným poľným maršalom rakúsko-uhorskej monarchie. Na fotografie má pripnuté všetky získané rady a vyznamenania.

Výstava čiastočne nadväzuje na ďalšie dve výstavy, ktoré v HM súčasne prebiehajú a sú venované 70. výročiu oslobodenia našej vlasti. Prekliatie vojny sa venuje vojnovým udalostiam na hornej Nitre. Výstava Memento predstavuje tvorbu 15 výtvarníkov regiónu, ktorí rôznymi výtvarnými technikami spracovali tému 2. svetovej vojny.

Výstavy potrvajú do 7. mája 2015.

Netradičnú výstavu Faleristika pre každého sprístupnili v týchto dňoch v Hornonitrianskom múzeu (HM) v Prievidzi. Návštevníci si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť. Na snímke vyznamenania pre hasičov.
Foto: TASR/Pavol Remiaš


Netradičnú výstavu Faleristika pre každého sprístupnili v týchto dňoch v Hornonitrianskom múzeu (HM) v Prievidzi. Návštevníci si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť. Na snímke časť zbierky prievidzského zberateľa Vladimíra Považana, vyznamenania z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie.
Foto: TASR/Pavol Remiaš


Netradičnú výstavu Faleristika pre každého sprístupnili v týchto dňoch v Hornonitrianskom múzeu (HM) v Prievidzi. Návštevníci si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť. Na snímke vyznamenania pre členov Červeného kríža.
Foto: TASR/Pavol Remiaš


Netradičnú výstavu Faleristika pre každého sprístupnili v týchto dňoch v Hornonitrianskom múzeu (HM) v Prievidzi. Návštevníci si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť. Na snímke pedagóg Hornonitrianskeho múzea Ján Vingarik predstavuje výstavu.
Foto: TASR/Pavol Remiaš


Netradičnú výstavu Faleristika pre každého sprístupnili v týchto dňoch v Hornonitrianskom múzeu (HM) v Prievidzi. Návštevníci si môžu pozrieť desiatky rôznych vyznamenaní, radov a medailí z čias pred 1. svetovou vojnou až po súčasnosť. Na snímke arcivojvoda Jozef August Habsburský-Lotrinský, posledný poľný maršál c.k. monarchie so svojimi vyznamenaniami.
Foto: TASR/Pavol Remiaš