< sekcia Trenčiansky kraj

Na prievidzskom sídlisku Kopanice zmodernizovali osvetlenie

Ilustračné foto. Foto: TASR

Súčasťou projektu bola aj výmena 159 kusov svietidiel na jestvujúcich stožiaroch verejného osvetlenia na ulici Na Karasiny a v priľahlých uličkách.

Prievidza 17. apríla (TASR) - Prievidzská radnica v týchto dňoch ukončila projekt modernizácie verejného osvetlenia v jej miestnej časti Kopanice. Nové modernejšie osvetlenie v hodnote viac ako 150.000 eur získali ulice K. Novackého a Cesta V. Clementisa. Informoval o tom hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

"Projekt bol rozdelený do troch úsekov. V prvom sa realizovalo osvetlenie na ulici Novackého od križovatky s ulicami Mariánskou, M. Medveckej a M. Benku po križovatku s ulicami M. Gorkého a Na karasiny. Vetva osvetlenia v novom systéme obsahuje 24 svietidiel. V druhom úseku sa realizovalo osvetlenie Cesty V. Clementisa od križovatky s ulicami M. Gorkého a Na karasiny po nákupné stredisko, pričom je tu celkovo šesť svietidiel. Tretí úsek zahŕňal osvetlenie Cesty V. Clementisa od nákupného strediska až po križovatku so Včelárskou ulicou a osadených tam bolo až 41 svietidiel," uviedol Ďureje.

Priblížil, že v jednotlivých úsekoch boli položené nové káblové rozvody a osvetlenie bolo navrhnuté s použitím deväť metrov vysokých oceľových pozinkovaných kužeľových stožiarov umiestnených v betónových základoch. "Každý stožiar je pripojený na uzemňovač, pre jednotlivé rozvodné sústavy je navrhnutá vonkajšia uzemňovacia sieť. Jednotlivé úseky sú napájané z jestvujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené priamo na stožiari a sú vybavené krytom, ktorý bráni šíreniu svetelného smogu. Svetelným zdrojom je sodíková 150-wattová výbojka," doplnil.

Súčasťou projektu bola aj výmena 159 kusov svietidiel na jestvujúcich stožiaroch verejného osvetlenia na ulici Na Karasiny a v priľahlých uličkách.

"Cena predmetného diela predstavuje sumu 159.992,77 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, z toho 151.992,97 eur je nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Zvyšných päť percent hradí mesto z vlastných zdrojov," dodal Ďureje.