< sekcia Žilinský kraj

Vo Vyšnej Boci Memorandum podporilo 23 signatárov: Záleží im na lesoch

Ilustračné foto Foto: TASR

Ako konštatovali signatári, lesy zostanú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej, ekologickej a obnoviteľnej suroviny.

Vyšná Boca 11. januára (TASR) – Podporu cieľavedomej starostlivosti o lesy na princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri plnení rôznorodých požiadaviek na ich verejné ekosystémové služby vyjadrilo vo štvrtok vo Vyšnej Boci (okr. Liptovský Mikuláš) podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci 23 zástupcov vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku. Medzi nimi Lesy SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Národné lesnícke centrum, Technická univerzita vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV, Zväz spracovateľov dreva SR, Slovenská lesnícka komora či Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR.

Signatári memoranda zdôraznili, že si uvedomujú svoju historickú zodpovednosť za stav lesov u nás a aj prudko meniace sa názory na poslanie lesov v modernej spoločnosti smerujúce k výraznejšiemu využívaniu ich celospoločenských úžitkov zameraných na rozvoj ochrany ovzdušia, pôdy, vody, biodiverzity a zmierňovania klimatických zmien. Zároveň vyjadrili pripravenosť spoločne prispieť k diskusii, ktorá bude viesť k dosahovaniu a finančnému zabezpečeniu týchto cieľov.

Ako tiež konštatovali, lesy zostanú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej, ekologickej a obnoviteľnej suroviny, ktorá je jedným z pilierov ľudskej civilizácie, pričom zdroje z jeho predaja zabezpečujú ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva, čo je v zmysle dokumentov EÚ základom pre existenciu lesov.

So znepokojením vnímajú, že rôzne názory na využitie lesov vytvorili nezdravo izolované a nezmieriteľné tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú, čo je podľa nich základná prekážka pre dosahovanie rozumných a udržateľných riešení pre naše lesy.

Signatári memoranda sa zhodli na podpore takých legislatívnych zmien, ktoré odstránia nejednotnosť posudzovania činností v lesoch, prehodnotení rozsahu súčasných chránených území pri dokladovaní schopnosti štátu financovať ho z verejných zdrojov či vytváraní podmienok pre získavanie nových poznatkov vedy a výskumu v oblasti lesníctva.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.