< sekcia Ekonomika

Energetická sústava sa v najbližších rokoch možno úplne zmení

Ilustračné foto Foto: TASR/SINC

Fotovoltické panely sa pre klesajúcu cenu stanú podľa odborníka bežnou súčasťou napríklad fasád obytných domov a majitelia sa budú usilovať nespotrebovanú energiu predávať

Bratislava 19. októbra (TASR) – Tradičná schéma výroby elektrickej energie v centrálnych zdrojoch, jej prenos na veľké vzdialenosti a spotreba v lokálnych spotrebičoch sa v najbližších rokoch pravdepodobne úplne zmení. Rozvoj malých zdrojov energie z veterných turbín a solárnych panelov prinesie vznik lokálnych sietí, v ktorých si budú malí výrobcovia a spotrebitelia predávať energiu priamo, myslí si odborník Miroslav Zeman, ktorý pôsobí na Technickej univerzite v holandskom Delfte.

"Najväčšia zmena je v tom, že sa z konzumentov stávajú výrobcovia elektrickej energie," povedal Zeman tento týždeň na konferencii Energofórum v Nízkych Tatrách. Fotovoltické panely sa podľa neho pre klesajúcu cenu stanú bežnou súčasťou napríklad fasád obytných domov a majitelia sa budú usilovať nespotrebovanú energiu predávať. "Problém je, že keď príde oblak, zrazu nastane výpadok energie," upozornil. Riešením je podľa neho práve budovanie mikrosietí a zavádzanie inteligentných prvkov do tejto sústavy.

V takýchto malých sieťach budú malí výrobcovia zároveň aj spotrebiteľmi. Prípadné prebytky by mohli výrobcovia uskladňovať do batérií alebo podľa možností distribučnej sústavy predávať do siete. Spotreba v mieste výroby prináša zníženie poplatkov za distribúciu, čo prinesie úsporu spotrebiteľom. Podľa Zemana sú na programe dňa aj úvahy o zmene takýchto sietí zo striedavých na jednosmerné. Elektrovoltické panely totiž vyrábajú jednosmerný prúd a pri jeho transformácii na striedavý dochádza k stratám.

Zmeny v elektrickej sústave očakáva aj Peter Chochol zo spoločnosti sféra. Dôvodom je podľa neho postupný pokles ceny technológií obnoviteľných zdrojov energie. Pripomenul aj súbor smerníc a nariadení EÚ známy ako zimný energetický balíček. Ten začne platiť už od roku 2021 a prinesie okrem iného aj liberalizáciu trhu s energiami.

V súčasnosti podľa Chochola nie je pre prevádzkovateľov sietí žiaduce, aby malí výrobcovia elektrickej energie svoje prebytky posúvali do prenosovej sústavy. "Po aplikácii balíčka sa bude môcť postavenie zmeniť. Môže byť spotrebiteľ, ale aj výrobca a dodávateľ," doplnil.

Obyvatelia obytných budov tak budú môcť zdieľať infraštruktúru, môžu sa združovať a vzájomne si elektrinu predávať. Podľa Chochola zariadenia môžu byť aj vo vlastníctve tretej strany. "Vzniknú firmy, ktoré budú zariadenia prenajímať," predpokladá odborník.