< sekcia Ekonomika

Odborníci na Itape diskutujú o budúcnosti digitalizácie spoločnosti

Na archívnej snímke predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar

Podľa Rašiho sa pripravujú programy Invest EU orientované aj na digitálnu transformáciu priemyslu, najmä malých a stredných podnikov s rozpočtom 14,7 miliardy eur.

Bratislava 22. mája (TASR) - Súčasný stav, ale predovšetkým budúcnosť digitalizácie a informačných technológií všeobecne boli ústrednou témou diskusií odborníkov na jarnej konferencii Itapa, ktorá sa konala v utorok v Bratislave. Podujatie otvoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Podľa jeho slov sa podarilo v uplynulých dňoch v oblasti eurofondov splniť ďalšie body z akčného plánu na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti čerpania štrukturálnych fondov. "Urobili sme eurofondový hackaton (súťaž nápadov), kde sme dostali zopár naozaj dobrých nápadov a podpísali Dohodu o spolupráci s OECD v oblasti boja proti korupcii a podvodom. Hoci v tejto oblasti máme pred sebou ešte veľa výziev, čaká nás aj boj o kohéznu obálku na ďalších sedem rokov, aby sme mohli našu krajinu ešte viac modernizovať. A ak sa nám tejto boj podarí úspešne zvládnuť, Slovensko opäť podrastie," povedal Raši.

Zdôraznil však, že to nebude jednoduché, pretože štrukturálne fondy, z ktorých sa financujú aj projekty informatizácie, čakajú zásadné zmeny. Od roku 2020 možno očakávať zníženie zdrojov zo štrukturálnych a investičných fondov, aj z dôvodu brexitu. V rámci EÚ sú pripravené viaceré programy, ako napríklad Digital Europe s navrhovaným rozpočtom vyše 9,2 miliardy eur alebo inovovaný CEF Digital zameraný na modernú elektronickú komunikačnú infraštruktúru s rozpočtom 3 miliardy eur. Pripravujú sa programy Invest EU orientované aj na digitálnu transformáciu priemyslu, najmä malých a stredných podnikov s rozpočtom 14,7 miliardy eur a modernizovaný rámcový program Horizon Europe s rozpočtom vyše 97 miliárd eur.

Podľa Rašiho úspešnosť čerpania slovenskými žiadateľmi bude závisieť od komplexnej zmeny myslenia. Profitovať nebudú tí, ktorí chcú hľadať príležitosti v nedostatkoch zaostalej krajiny. Dopredu ale pôjdu tí, ktorí dokážu rozmýšľať ako jadro EÚ a spolupracovať na témach prioritných pre celé spoločenstvo, cezhraničné prepojenia, spoločnú infraštruktúru, či služby.

"Budeme sa musieť zásadnejšie zamyslieť nad posilnením koordinácie a riadenia týchto nových programov v podmienkach Slovenska. Musíme s tým začať už teraz a naučiť sa byť úspešnejší, keďže objem zdrojov v kohéznej politike sa bude čím ďalej, tým viac znižovať. Ako všetci vieme, investície na Slovensku sú už viac ako 10 rokov vyslovene závislé od eurofondov, pričom aj naše HDP rastie vďaka nim. Predikcie hovoria, že tento stav nepotrvá dlhodobo, preto jedným z riešení je sa čo najrýchlejšie pretransformovať na krajinu, ktorá dokáže participovať na priamo riadených programoch oveľa úspešnejšie," zdôraznil podpredseda vlády.

Za mimoriadny prínos označil Raši Zákon proti byrokracii, ktorý bežných občanov aj podnikateľov odbremení od nosenia výpisov z obchodného, živnostenského registra, registra trestov či katastra nehnuteľností na úrady. Zákon označil za jeden z najzložitejších, keďže mení 167 iných zákonov a úrady budú musieť novelizovať aj 68 vyhlášok.