Klavírny koncert pre náročných...

Klavírista a skladateľ Alain Roche hrá na klavíri, zavesený na žeriave počas predstavenia pri príležitosti Dňa otvorených dverí na stavbe budúceho Divadla de Carouge v Ženeve 16. júna 2019.