< sekcia Import

SLOVENČINA: Zvládnu to ženy samé – alebo samy?

Ženy to zvládnu samy. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Sám a samý sú dve odlišné slová s rôznymi významami. Spoločnú majú príslušnosť k vymedzovacím zámenám.

Bratislava 7. júna (TASR) - Bežnému používateľovi slovenčiny akosi nejde na jazyk tvrdé zakončenie v slovách ony, samy, rady. V prípade zámena sám sa, navyše, nezamieňajú len tvary samy/ sami, ale aj samy/ samé, prípadne samy/ samo v singulári stredného rodu.

Sám a samý sú pritom dve odlišné slová s rôznymi významami. Spoločnú majú príslušnosť k vymedzovacím zámenám. Zámenom sám (sama, samo) označujeme čokoľvek osamotené, oddelené, samostatné a pod. Zámenom samý (samá, samé) označujeme veľké množstvo (Masarykova univerzita, to je samý Slovák) alebo výlučnosť (tento ročník doktorandov tvorili samí Slováci).

Problém nastáva v ženskom a strednom rode, prípadne v mužskom rode pri neživotných menách, keď sa namiesto samy/ samo stretávame s nesprávnym samé: plynofikácie si obce hradia samé; telefóny si samé zvolia voľnú frekvenciu; ďatle si samé vydlabávajú hniezda; mamičky i tak dajú deťom to, čo samé uznajú z vhodné; nepremýšľam, čo bude – všetko príde samé; nikdy nenechávajte dieťa samé na posteli či prebaľovacom stolíku. Ani v jednom z týchto prípadov nešlo o veľké množstvo alebo výlučnosť niečoho. Všade mali byť príslušné tvary zámena sám: obce samy, telefóny samy, ďatle samy, mamičky samy, všetko samo, dieťa samo.

Ak sa má použiť zámeno samé, musí ísť teda napr. o výlučnosť, ako v spojeniach: boli to samé blbosti; v poslednej dobe píšem len samé negatívne recenzie; v hlavných úlohách sa objavia samé hviezdy; celé týždne vyberáme zo schránky len samé úradné oznámenia. Druhý najčastejší dôvod používania zámena samé je označenie veľkého množstva, ktoré je nejakým spôsobom prekvapivé, nepatričné, nadmerné a pod.: keď kráčam po ulici, tak počujem samé neslušné slová; varovali nás, že to tam vyzerá otrasne, všade samé choroby, mŕtvoly a život zastavený na bode zmaru.

Pomôckou na rozlíšenie logického významu slova (či ide o zámeno sám, alebo zámeno samý) nám môže byť mužský rod. Treba sa pýtať, či by sme v danom kontexte povedali sami, alebo samí. Do podmetu si dosadíme mužský životný rod, napr. slovo ľudia: hradia si ľudia plynofikácie sami – alebo samí; zvolia si ľudia voľnú frekvenciu sami – alebo samí; uznajú ľudia za vhodné sami – alebo samí...? Tam, kam v mužskom rode patrí krátke i, dáme v ženskom a strednom (a v mužskom neživotnom) ypsilon.