< sekcia Košický kraj

Výsledky testu technického myslenia študentov zodpovedali ich známkam

Foto: FOTO TASR – František Iván

Polovica študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach dosiahla priemerné a mierne nadpriemerné výsledky.

Košice 25. februára (TASR) - Polovica študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach, ktorí sa v pondelok (24.2.) zúčastnili na pilotnom testovaní technického myslenia, dosiahla priemerné a mierne nadpriemerné výsledky. Išlo o prvé úzko špecializované testovanie svojho druhu na tejto strednej škole, do ktorého sa zapojilo 26 študentov vo veku 18 – 19 rokov.

Priemerné skóre pre študentov na technickej škole predstavuje 70 percent. Výsledky polovice z nich sa pohybovali v rozpätí 65 – 75 percent. "Test okrem iného potvrdil, že koncoročná známka z matematiky a fyziky, ktorú testovaní uviedli, reálne odzrkadľuje aj úroveň technického myslenia. Svedčí to o reálnom pohľade učiteľa na žiaka, na jeho vedomosti a schopnosti. Test potvrdil, že tí, ktorí uvažujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, majú oveľa vyššie skóre ako absolventi s ambíciou zaradiť sa hneď do pracovného procesu," informoval Ondrej Ivan, pracovný psychológ personálnej spoločnosti Express People. Tá týmto odštartovala testovanie na slovenských odborných školách s technickým zameraním."Z technických dôvodov sa na pilotnom testovaní nemohli zúčastniť všetci študenti danej školy, preto sa tam v krátkom čase vrátime a testovanie dokončíme," dodal Ivan.

Testovanie bolo anonymné a každý dostal pridelený kód, pod ktorým si môže na webstránke spoločnosti Express People skontrolovať vlastný výsledok.