< sekcia Kultúra

SLOVENČINA: Začať, alebo začať sa?

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk

Pozrite sa s nami slovenčine na zúbky.

Bratislava 10. mája (TASR) - Medzi začínaním a začínaním sa je v slovenčine podstatný rozdiel.

Zvratné sloveso začať sa/ začínať sa je plnovýznamové a znamená „mať začiatok“. Nezvratné sloveso začať/ začínať je takmer vždy neplnovýznamové, pomocné, a to konkrétne tzv. fázové. V tejto skupine sú ešte pomocné slovesá ostať a prestať (a ich synonymá) a označujú fázu deja: začiatok, prostriedok alebo koniec.

Pomocné sloveso začať sa spája s nejakým plnovýznamovým slovesom v neurčitku: špeciálny tím začal skúmať prípad; západné koncerny sú schopné začať vo veľkom ťažiť ropu z dna Kaspiku; len v prostredí rovnováhy sa môže začať tvoriť proinvestičná klíma.

V nezvratnom tvare je sloveso začať plnovýznamové zriedkavejšie, a to spravidla v predmetových spojeniach v akuzatíve alebo inštrumentáli: firma má v pláne začať výmenu okien na druhom poschodí; režisér plánuje v máji začať nakrúcanie filmu; upevnili si pozíciu ústrednej moci a začali s úspešnou ofenzívou.

Špecifické sú aj plnovýznamové spojenia vo význame „zaradiť sa v prvom zamestnaní“ (začať ako úradník) alebo „otvoriť prehovor“ (kde začať?).

Odhliadnuc od týchto prípadov sa však dá zovšeobecniť, že ak je sloveso začať sa plnovýznamové, býva zvratné. A teda je nesprávne hovoriť: tlačovka ešte nezačala; výstavba mala začať už koncom roku 2001; informácia sa uchytí a môže začať jej kratšia či dlhšia púť. Tlačovka sa nezačala, výstavba sa mala začať, púť sa môže začať.

Pri zvažovaní, či je správny zvratný, alebo nezvratný tvar, treba teda predovšetkým rozlíšiť, či je sloveso plnovýznamové, alebo pomocné. Následne už len vylúčime predmetové plnovýznamové slovesá. Malou pomôckou môžu byť protiklady: kým k plnovýznamovému slovesu začať (sa) patrí protiklad skončiť (sa), k neplnovýznamovému slovesu začať priraďujeme protiklad prestať (z tej istej skupiny pomocných fázových slovies): začal a prestal podnikať; začal sa a skončil sa žúr. Dotyčný podnikať neskončil a žúr neprestal.

Tie isté pravidlá sa, samozrejme, rovnako týkajú dokonavých aj nedokonavých tvarov príslušných slovies: začať/ začínať (sa) aj skončiť/ končiť (sa).