< sekcia Magazín

Prvú vodnú elektráreň otvorili v USA pred 130 rokmi

V súčasnosti najväčšia vodná elektráreň na svete Tri rokliny v Číne Foto: TASR/AP

Otvorenie elektrárne bolo skutočným prekvapením pre skeptických obyvateľov mesta. Podľa dobovej tlače Appletončania s bázňou hľadeli na svetlo jasné ako denné.

Appleton/Bratislava 30. septembra (TASR) - Na rieke Fox v Appletone v americkom štáte Wisconsin začala pred 130 rokmi dňa 30. septembra 1882 svoju činnosť prvá vodná elektráreň na svete - známa neskôr ako Appletonská Edisonova svetelná spoločnosť (Appleton Edison Light Company).

Jej výstavbu inicioval majiteľ papierne H.J. Rogers, inšpirovaný plánmi Thomasa Alvu Edisona na výstavbu elektrárne v americkom New Yorku. Ten plánoval využiť v generátoroch silu pary, appletonská elektráreň využila energiu rieky Fox. V čase otvorenia prvá hydroelektráreň produkovala dosť elektrickej energie na osvetlenie továrnikovho domu, samotnej elektrárne a priľahlých budov s papierenskými strojmi.

Otvorenie elektrárne bolo skutočným prekvapením pre skeptických obyvateľov mesta, ktorí boli svedkami prvého neúspešného pokusu 27. septembra 1882. Od 30. septembra 1882 sa však cieľom prechádzok ľudí stali osvetlené budovy pri rieke. Podľa dobovej tlače Appletončania s bázňou hľadeli na svetlo jasné ako denné. V novembri 1882 pribudlo ďalšie dynamo a rozsvietili sa žiarovky v ďalších domoch.

The Vulcan Street Plant, elektráreň na Vulkánskej ulici, ako sa historické zariadenie najskôr volalo, využívala Edisonov generátor, ktorý produkoval okolo 12,5 kW elektrickej energie. S generátorom bolo spojené prevodmi koleso vo vodnom toku.

Video: Najväčšia vodná elektráreň na svete

Počas prvého roku chodu vodnej elektrárne bolo potrebné vyriešiť niekoľko problémov. Najväčším bolo to, že intenzita elektrického prúdu závisela od mohutnosti vodného toku. Žiarovky praskali alebo sliepňali. Problémom sa ukázalo aj platenie za odber elektriny. Keďže neexistoval prístroj na meranie spotreby, odberatelia platili paušálne. Všetky problémy sa však časom vyriešili a elektrinu, ako je známe, využívame a platíme za ňu dodnes.

zdroje: www.americaslibrary.gov, www.magnet.fsu.edu, www.waterencyclopedia.com