< sekcia Magazín

Medzinárodný deň svetla má stimulovať vzdelávanie o svetle vo svete

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Vlani sa k Medzinárodnému dňu svetla pripojilo aj Slovensko. V Hvezdárni v Rimavskej Sobote návštevníci videli solárnu pec, solárne hračky, slnečné hodiny i teplovodný kolektor.

Paríž 16. mája (TASR) - Prednáškami, premietnutím filmu "Step into the light" a ďalším osobitným programom v sídle Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži a prednáškou v Medzinárodnom centre teoretickej fyziky (ICTP) v Terste oslávia vo štvrtok odborníci i laická verejnosť Medzinárodný deň svetla, pripadajúci na 16. mája.

Medzinárodný deň svetla vyhlásila Exekutívna rada UNESCO na svojom 200. zasadnutí a Generálna konferencia UNESCO rozhodnutie ratifikovala v dokumente 39 C/40. Prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2018.

Medzinárodný deň svetla je v roku 2019 tematicky venovaný vzdelávaniu o svetle; pozornosť osobitne zacielili na využitie svetla ako prostriedku na stimulovanie vzdelávania vo vede a inžinierstve najmä v rozvojových štátoch.

V Quebecu pri príležitosti Medzinárodného dňa svetla pripravili na 21.-24. mája osobitné podujatie - prednášku o vzdelávaní v optike.

Medzinárodný deň svetla sa od roku 2018 slávi na výročie prvého úspešného použitia lasera, uskutočneného v roku 1960 americkým fyzikom a inžinierom Theodorom Haroldom Maimanom (1927-2007). Práve on sa považuje za vynálezcu prvého funkčného laseru.

Vlani sa k Medzinárodnému dňu svetla pripojilo aj Slovensko. V Hvezdárni v Rimavskej Sobote návštevníci videli solárnu pec, solárne hračky, slnečné hodiny i teplovodný kolektor a vypočuli si prednášky o slnečnej energii.

Podľa UNESCO bol Medzinárodný deň svetla iniciovaný po úspešnom Medzinárodnom roku svetla a svetelných technológií, v rámci ktorého odborníci predstavovali verejnosti vedecké odbory a technológie súvisiace so svetlom.

Počas Medzinárodného roka svetla bolo pripravených takmer 13.200 aktivít v 147 krajinách. Valné zhromaždenie OSN na svojom 68. zasadnutí 20. decembra 2013 vyhlásilo rok 2015 za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií.

OSN vyzdvihla dôležitosť vzostupného povedomia o tom, ako svetelné technológie prispievajú k udržateľnému rozvoju a zároveň tak tvoria riešenia globálnych výziev v energetike, zdravotníctve, poľnohospodárstve i vo vzdelávaní.