< sekcia Prešovský kraj

Populácia hají červených sa zmenšila, ochranári sú v pohotovosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Populácia hají sa v posledných rokoch mierne stabilizovala na Záhorí, v ostatných regiónoch je situácia kritická.

Vranov nad Topľou 20. októbra (TASR) – Aktivity na ochranu haje červenej zrealizovali ochranári na východe Slovenska. TASR informovali z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia – RPS).

Haja červená patrí u nás k najviac ohrozeným druhom dravcov. Početnosť hniezdnej populácie odhadujú odborníci na posledných desať až 15 párov pre celé územie Slovenska. V severovýchodnej časti krajiny v posledných troch rokoch hniezdil iba jeden až dva páry a to v oblasti mimo chránených území. Organizácia RPS sa v tomto roku venovala ochrane haje v rámci samostatného projektu.

Pretrvávajúce negatívne faktory by mohli v najbližších rokoch prispieť k vyhynutiu haje červenej ako hniezdiaceho druhu na Slovensku. Z týchto dôvodov v rámci Malého členského projektu monitorovali ochranári výskyt dravca v Beskydskom predhorí, Ondavskej vrchovine a  Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina.

"Podarilo sa nám nájsť hniezda dvoch párov hají červených, v jednom hniezde boli tri mláďatká a v druhom jedno. Počas celej doby hniezdenia sme obidve lokality často kontrolovali za účelom eliminácie prípadného negatívneho zásahu zo strany človeka. Cieľom bolo, aby mláďatá úspešne vyleteli z hniezd. Projekt preto považujeme za veľmi úspešný," uviedol Vladimír Pečeňák, ktorý spolupracoval v rámci projektu.

"Naše haje zimujú v južnej Európe, zo svojich hniezdisk na severovýchodnom Slovensku odleteli začiatkom októbra a ich návrat predpokladáme v marci. Okolo hniezd hají plánujeme v spolupráci s príslušnými okresnými úradmi a Štátnou ochranou prírody vyhlásiť ochrannú zónu tak, aby sme maximálne zabezpečili ich ochranu. Tento rok sme zmonitorovali spolu 18 existujúcich a historických lokalít, ktoré skontrolujeme aj v budúcom roku," doplnil zástupca RPS Štefan Mikiara.

Haja bola do 50. rokov minulého storočia pomerne rozšírená. "Neskôr však vplyvom zmien v krajine, zvýšenej chemizácie, priamym sledovaním a ďalších faktorov jej stavy výrazne poklesli. Na znížení počtu hají sa výrazne podieľalo i trávenie, ktoré, žiaľ, pretrváva aj v súčasnosti, a spolu s neusmernenou lesohospodárskou činnosťou je najvážnejšou hrozbou pre populáciu tohto vzácneho vtáčieho druhu," uviedol ďalší zástupca RPS Boris Maderič.

Populácia hají sa v posledných rokoch mierne stabilizovala na Záhorí, v ostatných regiónoch je situácia kritická. "Nevyhnutným predpokladom na záchranu tohto druhu je zabezpečenie monitoringu celej hniezdnej populácie a ochrany každého hniezda," dodal Maderič. Dravec sa rovnako ako aj iné druhy živí i zdochlinami, čím plní v prírode dôležitú sanitárnu funkciu. "Je preto nesmierne dôležité, aby sa prípady otráv už neopakovali a populácia tohto dravca dostala šancu na stabilizáciu," prízvukoval Maderič.