< sekcia Prešovský kraj

Prešovská radnica pozýva na verejné pripomienkovanie Programu rozvoja

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Občania môžu svoje pripomienky zasielať už iba do piatku 23. októbra.

Prešov 21. októbra (TASR) – Prešovčania môžu pripomienkovať Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Vo štvrtok 22. októbra sa môžu zúčastniť na jeho verejnej prezentácii so začiatkom o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici. Spracovanie materiálu iniciovala samospráva.

Materiál je zverejnený aj v elektronickej podobe na portáli mesta na podstránke PRM Prešov. Občania môžu svoje pripomienky zasielať už iba do piatku 23. októbra na predpísanom formulári e-mailom, ktorý nájdu v prílohe na stránke mesta, alebo poštou na odbor strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove. Za relevantnú pripomienku sa považuje zdôvodnený návrh na úpravu textu, ktorý bol doručený na predpísanom formulári, v stanovenej lehote a na uvedenú adresu.

„Po ukončení procesu pripomienkovania bude dopracovaný akčný plán (návrh konkrétnych aktivít a zoznam projektových zámerov s finančným zabezpečením na obdobie rokov 2015 – 2018), ktorý tvorí samostatnú prílohu strategického dokumentu. Tento kľúčový dokument bude slúžiť pre ďalší rozvoj nášho mesta,“ uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová.

Proces spracovania Programu rozvoja mesta v posledných mesiacoch zahŕňal korekcie a dopracovávanie jeho analytickej časti, pracovné workshopy a stretnutia členov pracovných skupín zložených z vedúcich odborov a oddelení, odborníkov z praxe, zamerané na prerokovanie a pripomienkovanie návrhu strategickej a programovej časti. Následne tieto časti boli odsúhlasené v rámci diskusií s výkonnými a volenými predstaviteľmi samosprávy mesta, ďalšími odborníkmi a vedením mesta.

"Zámerom radnice je spracovať dokument nielen formálne, na úrovni všeobecných deklarácií, ale predovšetkým tak, aby jeho ciele boli aj reálne napĺňané a objektívne preukázateľné," zdôraznila Turčanová. Za týmto účelom vznikol riadiaci tím, ktorý bude priebežne vyhodnocovať napĺňanie dosahovaných cieľov Programu rozvoja mesta a navrhovať priebežné korekcie a opatrenia. Zámerom je dosiahnuť stanovené ciele a naplniť vízie deklarované v pripravovanom materiáli.