< sekcia Prešovský kraj

Vo Vranove nad Topľou chcú plazmou spracovávať elektroodpad

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR PZ TRnava

Spoločnosť chce odpad prevažne z elektrických a elektronických zariadení spracovávať v priemyselnom parku Ferovo.


Vranov nad Topľou 19. októbra (TASR) – Vo Vranove nad Topľou sa dnes opätovne diskutovalo o takzvanom plazmovom spracovávaní elektroodpadov. Tému otvorila radnica v rámci verejného prerokovania tohto projektu, ktorý chce na okraji mesta realizovať firma Plasma Energy. Jej investičný zámer má v meste zástancov, ale i svojich odporcov.

Uvedená spoločnosť chce odpad prevažne z elektrických a elektronických zariadení spracovávať v priemyselnom parku Ferovo. Plánuje tam postaviť novú prevádzku, ktorá by bola vôbec prvou lastovičkou v areáli parku. Ten je totiž od svojho dokončenia už niekoľko rokov stále prázdny.

Odporcovia spomínanej investície sa obávajú spracovávania nebezpečného odpadu a negatívnych vplyvov na okolité prostredie. Každoročné merania umiestňujú Vranov nad Topľou v rámci Slovenska medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Prispievajú k tomu hlavne prevádzky v neďalekých Hencovciach. Plazmové spracovanie odpadov by síce v menšom, ale takisto produkovalo emisie.

Nespokojnosť vzbudzuje aj nižší počet pracovných miest, s ktorými ráta nová prevádzka a jej umiestnenie – asi 500 metrov od najbližších obydlí. „Po znečistení ovzdušia alebo zhoršení životného prostredia jednoznačne si musia občania uvedomiť, že pôjde dole hodnota budov, stavieb či pozemkov. Nikto sa do takéhoto prostredia nebude hrnúť alebo sťahovať,“ domnieva sa poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) Štefan Topľanský.

O zaťažení životného prostredia Vranova sa vedelo už pred výstavbou samotného Ferova. V tejto súvislosti boli pre oblasť stanovené emisné limity. Poslanec Ľubomír Pidaný na margo toho poznamenal, že v parku by napríklad nemohla vzniknúť zlievareň. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Vranov obchádza ďalší ťažký priemysel.

„Toto je jedna z mála firiem na Slovensku, ktorá spomínané limity spĺňa absolútne podlimitne. To znamená, že necháva priestor ešte aj ostatným potenciálnym investorom,“
obhajuje Pidaný projekt Plasmy Energy. „Ak sa objaví nejaký iný investor a bude tu chcieť postaviť čokoľvek iné, tak bude musieť veľmi zápasiť, aby mal k znečisteniu taký malý príspevok ako my,“ tvrdí zástupca zmienenej firmy Milan Hnáta.

Dnešné verejné prerokovanie projektu, konkrétne správy o hodnotení činnosti, je súčasťou už dávnejšie naštartovaného procesu posudzovania vplyvov investície na životné prostredie. Proces sa tiež označuje skratkou EIA. Radnica z neho vyhotoví podklady pre Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. „Všetky pripomienky sa zašlú na MŽP, ktoré zadá spracovanie posudku odborne spôsobilej osobe. Na základe spracovaného posudku ministerstvo vydá záverečné stanovisko k procesu EIA,“ uviedol prednosta Mestského úradu vo Vranove Andrej Krišanda.

Vranovské MsZ spomínanú investíciu pôvodne vlani privítalo, no s odstupom času sa situácia zmenila. Začali proti nej vystupovať viacerí poslanci i bežní Vranovčania. Proti zámeru firmy dokonca odštartovala v meste petícia, ktorú podporili tisícky ľudí. Vyvrcholením bolo na zasadnutí MsZ zrušenie uznesení umožňujúcich spoluprácu s investorom. Ten však na dohodu o ukončení spolupráce nepristúpil. Mestu v prípade jednostranného vypovedania zmluvy údajne pohrozil sankciami.

Témou dnešného verejného prerokovania bol teda projekt, ktorý vranovské MsZ pred časom odmietlo. V lete tohto roka zároveň primátora Jána Ragana zaviazalo ukončiť spoluprácu s investorom, k čomu zatiaľ nedošlo. „Budeme rokovať o ďalších spôsoboch ukončenia, ktoré sú ale zložitejšie. Ak niekto chce robiť veľkú investíciu v hodnote niekoľkých miliónov, tak v zmluve, samozrejme, nie je možnosť jej rýchleho ukončenia,“ uviedol Ragan pre TASR.