< sekcia Trenčiansky kraj

Berkat pomáha navrátiť zrak Afgancom, i študentom v Maroku a Rumunsku

Na snímke hračky, predajom ktorých získavajú peniaze do zbierky. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Dobrovoľníci z neziskového občianskeho združenia so sídlom v Prievidzi, v týchto dňoch uzatvorili tretí ročník verejnej zbierky Berkat pomáha.

Prievidza 4. septembra (TASR) – Dobrovoľníci z neziskového občianskeho združenia Berkat Slovensko, so sídlom v Prievidzi, v týchto dňoch uzatvorili tretí ročník verejnej zbierky Berkat pomáha. Podarilo sa im vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie očných rohoviek a zaplatenie operácie pre piatich zrakovo postihnutých mladých ľudí v Afganistane. Tri operácie už prebehli, teraz čakajú na dodávku ešte dvoch rohoviek. Informoval o tom v rozhovore pre TASR predseda združenia Ivan Sýkora.

„Ak aj tieto operácie miestny lekár v Kábule zrealizuje, bude to také malé jubileum, pretože za tri roky sme už dovedna 20 Afgancom pomohli navrátiť zrak. „Slepotu v Afganistane spôsobujú predovšetkým zlé hygienické podmienky, značná prašnosť, chudoba a nedostatočná lekárska starostlivosť. V tamojšej komunite je nevidiaci človek príťažou pre rodinu, nemôže jej pomáhať, preto pomoc takýmto ľuďom je mimoriadne dôležitá. S takýmito aktivitami začalo české združenie Berkat a slovenskí dobrovoľníci sa pridali v roku 2011,“ vysvetlil predseda združenia.

Okrem toho Berkat pomáha chudobným študentom a tiež miestnej komunite žien v malej horskej dedinke Agouti v Maroku. Už tretí rok umožní zaplatiť školné pre štyri dievčatá a jedného chlapca. Vďaka tejto pomoci mohli začať študovať na strednej škole. Pre miestne ženy pomohol Berkat zorganizovať kurz šitia a štrikovania. Zakúpili im tiež pletací stroj, na ktorom sa rýchlo naučili pracovať a svoje prvé výrobky dokonca už predávali na tamojšom festivale. Pretože to malo dobrý ohlas, budú v takejto pomoci pokračovať a chcú zakúpiť pre tieto ženy ešte dva šijacie stroje.

Na snímke predseda združenia Ivan Sýkora, ukazuje hračky, predajom ktorých získavajú peniaze do zbierky.
Foto: TASR/Pavol Remiaš
Berkat Slovensko tiež nadviazal na dávnejšiu spoluprácu so slovenskou komunitou v rumunskej Alešti. Tam začal, tak ako v Maroku, podporovať chudobných študentov, bývajúcich v horských usadlostiach. Prispel na zrekonštruovanie internátu, aby nemuseli dochádzať denne na vyučovanie z veľkých vzdialeností a pomôže aj so zabezpečovaním stravovania. Spoločne so Slovenskou katolíckou charitou Berkat jednorazovo prispel v Zakarpatskej Ukrajine skupine obyvateľov na zakúpenie včelích úľov, aby mohli rozšíriť chov včiel a zvýšiť produkciu medu.

Finančné prostriedky pochádzajú z celoslovenskej zbierky Berkat pomáha. Peniaze získavajú predovšetkým z dobrovoľného vstupného počas regionálneho festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý organizujú v Prievidzi. Okrem vstupného na festival peniaze získavajú aj predajom ručne vyrábaných bábik a iných ručne šitých hračiek. Teraz aj štrikovaných detských ponožiek. Na tento účel ich nezištne vyrábajú obyvatelia domovov dôchodcov alebo zdravotných ústavov. Berkat zaručuje, že každé euro, ktoré takto získajú, použijú na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. „Ide o cielenú, nezištnú pomoc, bez zbytočných prieťahov. Nutné výdavky s organizáciou pomoci, dobrovoľníci pokrývajú aj z vlastných prostriedkov, ale najmä svojou dobrovoľnou prácou," uzavrel predseda združenia.