< sekcia Trenčiansky kraj

Mesto Prievidza vlani hospodárilo s prebytkom takmer 1,9 milióna eur

Prievidza, ilustračné foto Foto: prievidza.sk

"Rozpočet ako taký je plán a tento veľký prebytok vznikol z viacerých dôvodov," uviedol vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu.

Prievidza 27. apríla (TASR) - Prievidza vlani hospodárila s prebytkom vo výške 1.891.113 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2014, ktorý dnes schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní.

"Rozpočet ako taký je plán a tento veľký prebytok vznikol z viacerých dôvodov. Jednak to boli neočakávané príjmy od štátu, čo sa týka podielových daní, ktoré boli vyššie zhruba o 160.000 eur. Ďalej to bol príjem z predaja majetku od PTH (Prievidzské tepelné hospodárstvo, pozn. TASR), ktorý si od nás odkúpilo, kde bol ten prebytok oproti schválenému rozpočtu zhruba o 600.000 eur," uviedol vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický.

Ako ďalej povedal, v neposlednom rade na strane výdavkov nedošlo k čerpaniu niektorých z nich, z tých väčších sa neuskutočnila prestavba Námestia slobody približne za 380.000 eur, ktorá sa bude realizovať v tomto roku, tiež sa v plnej výške nenaplnili kapitálové výdavky v oblasti školstva, úspora tam dosiahla asi 152.000 eur. Zatiaľ neuskutočneným projektom je aj výstavba parkoviska v predstaničnom priestore v sume zhruba 140.000 eur. "Potom tam boli drobné nevyčerpané prostriedky, ale v sumáre vyšlo mesto tak, ako si naplánovalo, s tým, že tie investičné akcie, ktoré sa neuskutočnili, prechádzajú do roku 2015," konštatoval.

Celkové príjmy mesta v minulom kalendárnom roku boli vo výške 28.712.637 eur, celkové výdavky 26.821.524 eur. Suma takmer 1,9 milióna eur tak predstavuje celkové hospodárenie mesta za rok 2014 k 31. decembru.

Úverová zaťaženosť mesta je zhruba na úrovni 27,6 % k predchádzajúcim bežným príjmom kalendárneho roka 2013. V roku 2014 sa znížila približne o 360.000 eur. Celkový dlh mesta k 31. decembru 2014 dosiahol 6.312.302,42 eura.