< sekcia Trenčiansky kraj

Rádiodiagnostiku v Bojniciach otvorili, jej splatenie nedoriešili

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Modernizáciu oddelenia za 1,2 milióna schválilo ešte bývalé vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, to súčasné naň peniaze nemá.

Bojnice 14. októbra (TASR) - Ani po štyroch mesiacoch od otvorenia zrekonštruovaného a zdigitalizovaného rádiodiagnostického (RDG) pracoviska v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach nie je doriešená otázka financovania tejto investície. Modernizáciu oddelenia za 1,2 milióna schválilo ešte bývalé vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), to súčasné naň peniaze nemá. Navyše bol podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) viacnásobne porušený zákon.


Po otvorení pracoviska začiatkom júla tohto roka sa na TSK ako zriaďovateľa nemocnice obrátil Ján Belanský, ktorý bol poverený riadením bojnického zdravotníckeho zariadenia, s návrhom, že investíciu bude zo svojich zdrojov splácať nemocnica, a to postupne po dobu piatich rokov. "Išlo o postupné splácanie investície prostredníctvom postúpenia pohľadávky a založenia majetku TSK. Nakoľko však došlo k zmene vo vedení NsP, situácia je v súčasnosti v riešení v súčinnosti s novým vedením (od 1.8. je poverený riadením nemocnice Ivan Gašparovič, pozn. TASR)," ozrejmila TASR vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová.

Pohľadávka prešla na tretiu osobu

Gašparovič TASR potvrdil, že pohľadávka bola postúpená tretej osobe a v súčasnosti nemocnica rokuje o možnostiach splácania. "Zároveň nám prišiel aj Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní z Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom sa konštatuje, že počas procesu obstarávania došlo k viacnásobnému porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Celú situáciu riešime v spolupráci s TSK a preto nebola zatiaľ žiadna suma vyplatená," informoval.

Ako uviedol pre TASR hovorca ÚVO Ján Mažgút, ÚVO sa k jednotlivým kontrolným zisteniam zatiaľ vyjadrovať nebude, nakoľko výkon kontroly nie je riadne ukončený, keďže nemocnica požiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie k týmto zisteniam. "Úrad pre verejné obstarávanie žiadosti vyhovel a súhlasil s predĺžením lehoty na doručenie písomného vyjadrenia k zisteniam o ďalších desať pracovných dní, t.j. do 30. októbra," spresnil.

TSK schválilo vo svojom rozpočte na tento rok 200 tisíc eur na dofinancovanie investície, podľa Paulínyovej i Gašparoviča však doposiaľ neboli zo strany kraja poskytnuté finančné prostriedky na uvedenú investíciu. Nemocnica tiež dostala v apríli od kraja nariadenie, že vzhľadom na vzniknutú situáciu nemôže preberať ďalšie súčasti zmluvy, bývalé vedenie nemocnice však, ako tvrdí Gašparovič, prebralo všetky prístroje a tie sú uvedené do prevádzky.

Náklady boli 1,2 milióna eur

S modernizáciou oddelenia začala bojnická nemocnica ešte v závere minulého roka. Na rekonštrukciu a nákup nových prístrojov za 1,2 milióna eur dalo podľa Belanského ešte v polovici roka 2012 súhlas predchádzajúce vedenie TSK. Nemocnica začala v septembri 2012 s verejným obstarávaním predbežným oznámením, v ktorého podmienkach bolo uvedené, že investíciu zafinancuje z kapitálových výdavkov TSK, ak tieto prostriedky pridelené nebudú, zadávateľ verejnú súťaž zruší. Príprava a špecifikácia na súťaž trvala niekoľko mesiacov, v júli 2013 uverejnila nemocnica vo Vestníku verejného obstarávania súťaž na dodávateľa, do nej sa prihlásil jediný uchádzač, s tým aj vedenie nemocnice začiatkom novembra 2013 podpísalo zmluvu. Pripomienky zo strany TSK počas obdobia verejného obstarávania podľa Belanského neboli žiadne. Súčasný predseda TSK Jaroslav Baška upozornil, že nemocnica zmluvu podpisovať nemala, keďže kraj bol v tom období v rozpočtovom provizóriu.

Táto investícia zahŕňala celkovú modernizáciu RDG pracoviska a nemocnice. Okrem jeho rekonštrukcie a nákupu nových prístrojov, ako sú CR čítačka pre skiagrafiu a mamografiu, DR panoramatický zubný rtg. prístroj, USG prístroj, rtg. prístroj s C-ramenom mobilný, pojazdný rtg. prístroj pre jednotku intenzívnej starostlivosti, DR rtg. prístroje, išlo aj o prechod na digitálnu technológiu zobrazovania rádiodiagnostických vyšetrení a prenos dát do archivačného systému nemocnice, ktorý sa zmenil na digitálny. Nemocnica tak prestala vyrábať klasický filmový materiál, informácie sú uložené v elektronickej podobe a presúvajú sa aj elektronicky medzi jednotlivými pracoviskami.