< sekcia SEKCIA: Zdravie

Union zdravotná poisťovňa pokračuje v skríningovom programe

Foto:

Union zdravotná poisťovňa pokračuje v skríningovom programe – svoje poistenky pozýva na mamografické vyšetrenie.

Bratislava 4. júna (OTS) - Už pred dvomi rokmi spustila Union zdravotná poisťovňa svoj vlastný skríningový program. V tomto roku je skríning koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR a pozývacie listy majú podľa zákona svojim poistencom posielať zdravotné poisťovne. Na pilotnú fázu skríningu rakoviny hrubého čreva a konečíka, ktorá bola spustená v januári, teraz nadväzuje skríning rakoviny prsníka. Vysoké percento nádorov prsníka je primárne zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné bez potreby veľkého operačného zásahu. V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie.

„Počet žien, ktoré pravidelne absolvujú mamografickú prevenciu je však stále nedostatočný. Preto považujeme za nevyhnutné čo najskôr spustiť skríning, založený na adresnom pozývaní najrizikovejšej skupiny poisteniek. Union zdravotná poisťovňa preto začína už dnes odosielať pozývacie listy na mamografické vyšetrenie v rámci skríningu rakoviny prsníka,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako dodala, skríning rakoviny prsníka sa bude robiť na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách. Ide o pracoviská, ktoré reagovali na výzvu o vyplnenie vstupného dotazníka, v ktorom mali deklarovať svoje technické vybavenie, pripravenosť prevádzky, aj odbornú spôsobilosť a preverila ich Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. V súčasnosti splnilo podmienky šesť mamografických pracovísk a sú poverené vykonávaním skríningovej mamografie.

Ktoré ženy Union zdravotná poisťovňa na mamografiu pozýva?
Pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov dostanú poistenky vo veku od 50 do 69 rokov, pretože táto veková skupina býva najviac ohrozená. „Veľkou výhodou je, že pozývací list bude slúžiť zároveň ako žiadanka na uvedené vyšetrenie prsníkov, takže poistenka, ktorá ho dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Môže sa priamo objednať na skríningové mamografické vyšetrenie v jednom z preverených mamografických pracovísk, ktoré je najbližšie k jej bydlisku,“ uviedla Miroslava Jurčáková, koordinátorka pre skríning Union zdravotnej poisťovne.
V liste je uvedený aktuálny zoznam mamografických pracovísk, ktoré sú na základe rozhodnutia Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverené vykonávať skríningové mamografické vyšetrenie a kontakty, na ktorých sa môže poistenka na vyšetrenie objednať.

Pozývanie bude postupné
Union zdravotná poisťovňa najskôr pozýva tie poistenky, ktoré splnili kritériá výberu a majú trvalé bydlisko v okresoch, kde sa nachádzajú preverené mamografické pracoviská. Ako sa bude počet pracovísk zvyšovať, budú pozvané aj poistenky z iných regiónov. Proces pozývania bude postupný, v pravidelných intervaloch. Do výberu neboli zahrnuté ženy, ktoré mamografické vyšetrenie pravidelne absolvujú, alebo tie, ktoré z rôznych odborných alebo technických dôvodov nespadajú do cieľovej skupiny.

Absolvujte mamografické vyšetrenie prsníkov v pravidelných intervaloch
„Napriek tomu, že pozývacím listom priamo oslovujeme naše poistenky vo vybranej cieľovej skupine, informácia o spustení skríningu by mala motivovať všetky ženy od 40 rokov aby absolvovali mamografické vyšetrenie, na ktoré majú podľa zákona nárok každé 2 roky,“ doplnila Elena Májeková.