< sekcia Žilinský kraj

Víkend otvorených parkov a záhrad bude aj v Liptovskom Mikuláši

Ilustračné foto. Foto: Národný Trust n.o.

Keďže 1. jún patrí deťom, múzeum pre ne pripravilo hravé stanovištia. Zoznámia sa na nich s liečivými bylinami, spevavcami v záhrade a horninami Slovenska.

Liptovský Mikuláš 27. mája (TASR) - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa v sobotu 1. a nedeľu 2. júna zapojí do podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. V rámci programu bude pripravená lektorovaná prehliadka záhrady múzea vrátane informácií o histórii záhrady a budovy múzea, koncepcii tvorby záhrady či zásadách starostlivosti, ošetrovania a údržby porastov.

Pracovníčka múzea Eva Mauritzová informovala o tom, že podstatným prvkom prezentácie záhrady budú ukážky vybraných biotopov európskeho významu, na ktorých ochranu slúžia územia európskeho významu ako súčasť sústavy NATURA 2000.

„Vybrané boli biotopy a druhy, ktoré možno trvalo prezentovať v špecifických ekologických podmienkach tohto stanovišťa. A to aj s ohľadom na priestorové možnosti nášho areálu. Súčasťou areálu je aj geopark s ukážkami najvýznamnejších hornín Slovenska a terasová záhrada prezentujúca rôzne druhy horskej a vysokohorskej flóry,“ priblížila.

Keďže 1. jún patrí deťom, múzeum pre ne pripravilo hravé stanovištia. Zoznámia sa na nich s liečivými bylinami, spevavcami v záhrade a horninami Slovenska. „Počas podujatia ponúkame možnosť parkovania, vstupu so psom, detské ihrisko, WC, bezbariérový prístup aj občerstvenie,“ doplnila Mauritzová.

V poradí 11. ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad pripravuje 1. až 2. júna nezisková organizácia Národný Trust Bratislava.

Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty zeleného dedičstva a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti. Dôležitým kritériom účasti je najmä zodpovedná starostlivosť vlastníka o jeho park či záhradu.