< sekcia Žilinský kraj

Ovčiari z Malej Fatry si pripomenú zvyky spojené so sťahovaním salaša

Archívna snímka. Foto: TASR- Erika Ďurčová

Ovčiarske podujatie v Dolnej Tižine je otvorením pastierskej a salašníckej sezóny v mikroregióne terchovskej doliny.

Dolná Tižina 26. mája (TASR) - Staré zvyky, spojené so sťahovaním salaša, si ovčiari pripomenú podujatím Redikanie pod Borovú, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 2. júna v Dolnej Tižine v okrese Žilina.

„V minulosti ovčiari z Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny odchádzali v jarných a letných mesiacoch na salaše na hrebene Krivánskej Malej Fatry. S ich odchodom boli spojené viaceré staré zvyky a úkony, ktoré mali zabezpečiť úspešnú salašnícku sezónu,“ priblížil manažér Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina Peter Madigár.

Ovčiarske podujatie v Dolnej Tižine je otvorením pastierskej a salašníckej sezóny v mikroregióne terchovskej doliny. „Budú ho sprevádzať ukážky bačovského remesla, dojenia oviec, výroby syra a ďalších prác na salaši. Podujatie je bezplatne prístupné širokej verejnosti, pripravené bude drobné občerstvenie,“ doplnil Madigár.

Podujatie pripravujú za pomoci viacerých dobrovoľníkov, nadšencov ovčiarstva a salašníctva na podporu zachovávania miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva, udržiavania tradičného obhospodarovania horských regiónov a zvýšenia povedomia o ochrane prírody a krajiny. Organizujú ho Urbárska obec Dolná Tižina, pozemkové spoločenstvo, Lesné spoločenstvo Bačín, pozemkové spoločenstvo Dolná Tižina, obec Dolná Tižina, Jednota dôchodcov Dolná Tižina, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolná Tižina, Slovenský skauting 111. zbor Úsmev Dolná Tižina a Miestna akčná skupina Terchovská dolina.